Απόφαση της Αστυνομίας για το μάτς ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: « Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων σχετικά με τα μέτρα τήρησης της
τάξης κατά τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της SUPER
LEAGUE περιόδου 2016 – 2017, της 24ης αγωνιστικής μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ το Σάββατο (11-03-2017) καιι ώρα
15:00’’, στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων».
Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
α. Τα άρθρα 41 Β, 41Γ, 41Δ και 41Ε του Ν. 2725/1999 (Α–121), «Ερασιτεχνικός και
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν – συμπληρώθηκαν –
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
β. Τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 ( Α-49) «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας
στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».
γ. Την υπ’ αριθ. 38404 από 18-8-2009 Κ.Υ.Α., «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας
Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄ – 1780).
δ. Την υπ’ αριθ. 24560 από 24-7-2003 Κ.Υ.Α., «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών
συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων», όπως τροπ. με την 17223 από 14-6-
2006 Κ.Υ.Α.
ε. Την υπ’ αριθ. 62038 από 30-12-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ – 1983) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού
Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
: 28ης Οκτωβρίου 11-454 44-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
℡: 2651026409 – : 2106991781
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 1003 / 2 / 2450–ζ’
Ιωάννινα, 9 Μαρτίου 2017
Π Ρ Ο Σ:
}ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Κ Ο Ι Ν:
ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων των αγωνιστικών αγώνων του επαγγελματικού
αθλητισμού.
στ. Την υπ’ αριθ. 37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ – 1120) «Όροι και προϋποθέσεις της
παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας
των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.
ζ. Το υπ’ αριθ. 6777/17/421128 από 01-03-2017 έγγραφό μας (πρόσκληση για σύσκεψη).
η. Τις απόψεις των εκπροσώπων: α) της Δ.Ε.Α.Β. κ. Βασιλείου ΦΑΣΟΥΛΑ β) της Super
League κ. Γεωργίου ΤΖΟΒΑΡΑ γ) του Υπευθύνου ασφαλείας της Π.Α.Ε ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ κ.
Ξενοφώντα ΒΡΟΣΓΟΥ, δ) του εκπροσώπου της Π.Α.Ε ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ κ. Αλεξάνδρου
ΠΟΤΣΗ και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων, ως αυτές εκφράσθηκαν στην
πραγματοποιηθείσα υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, σύσκεψη την
06-03-2017 και ώρα 13:00΄ στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων και το αποτέλεσμα αυτής.
θ. Ότι από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ θα εκδοθούν έως έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ
(6748) εισιτήρια για τον εν λόγω αγώνα.
ι. Το από 06-03-2017 Πρακτικό Σύσκεψης εκπροσώπων αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων,
σύμφωνα με το οποίο:
Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ δια του εκπροσώπου της δήλωσε ότι, θα εκδώσει εισιτήρια σε
όλες τις θύρες του σταδίου πλην της θύρας (7).
Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ με το υπ’ αριθμ. 9007 από 03-03-2017 έγγραφο της,
ενημέρωσε ότι αδυνατεί να παραστεί εκπρόσωπος της στην σύσκεψη. Επιπρόσθετα
δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διάθεση εισιτηρίων ή θύρας του γηπέδου για οργανωμένους
φιλάθλους της. Παρ’ όλα αυτά επιθυμεί να γνωρίζει εάν η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ προτίθεται
να διαθέσει συγκεκριμένη θύρα του γηπέδου για τυχόν μεμονωμένους φιλάθλους της
ομάδας τους που θα αφιχθούν για την παρακολούθηση του αγώνα.
Η SUPER LEAGUE, δια του εκπροσώπου της, κ. ΤΖΟΒΑΡΑ Γεωργίου, ενημέρωσε τους
μετέχοντες της σύσκεψης για τις παρατηρήσεις ασφάλειας της διοργανώτριας αρχής,
υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί παραβατικές συμπεριφορές σε αντίστοιχες
συναντήσεις των ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ –ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ κατά το πρόσφατο παρελθόν,
γεγονός που αναδεικνύει την συνεργασία των δύο ΠΑΕ στα θέματα Ασφαλείας και την
αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ. κατά την επιτέλεση του έργου της.
Παρά ταύτα λόγω γειτνιάσεως των δύο ΠΑΕ, επεσήμανε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον
προβλεπόμενο από τους κανονισμούς σωματικό έλεγχο των φιλάθλων κατά την
προσέλευση τους, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος αντικειμένων στις κερκίδες του
σταδίου.
Συνέστησε να διασφαλισθεί η ηρεμία στους χώρους των αποδυτηρίων, με την παρουσία
αυστηρά και μόνο των προσώπων που αναφέρονται στον κανονισμό διεξαγωγής
πρωταθλήματος της Super League (αρ. 7 παρ. 6.9.11.12 & 13).
Τέλος, εφιστά την προσοχή για την εφαρμογή του άρθρου 12 παρ.4 & 5 του ΚΑΠ από
όλους του εμπλεκόμενους στην οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα για τον οποίο
διεξήχθη η εν λόγο συνάντηση.
Η Αστυνομική Αρχή διά του εκπροσώπου της, λαμβάνοντας υπόψη:
Την επικινδυνότητα του αγώνα
Τις εκτιμήσεις κινδύνου διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας
την κρατούσα κατάσταση του γηπέδου αναφορικά με τη δυνατότητα ασφαλούς
διαχωρισμού των φιλάθλων,
το ιστορικό των ομάδων
εισηγείται, προτείνει και εμμένει: α) στον μη ορισμό συγκεκριμένης ζώνης ή τμήματος
των κερκίδων του Σταδίου «Οι Ζωσιμάδες», αποκλειστικά για φιλάθλους της Π.Α.Ε.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ. β) οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ που τυχόν θέλουν να
παρακολουθήσουν τον εν λόγω ποδοσφαιρικό αγώνα, να προσέλθουν μεμονωμένα στο
Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, χωρίς διακριτικά της ομάδας τους και να καταλάβουν θέσεις
στις κερκίδες των θυρών του Σταδίου, για τις οποίες θα έχουν προμηθευθεί εισιτήρια,
κατά τη διεξαγωγή του αγώνα της 11-03-2017, στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2016-2017 μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
και
Με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της τάξης και
προστασίας αθλητών, παραγόντων, επισήμων και φιλάθλων των δύο ομάδων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να εκδώσει έως έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ (6.748)
εισιτήρια συμπεριλαμβανομένων και των εισιτηρίων διαρκείας και να κατανεμηθούν, ως
ακολούθως:
• Στις θύρες 3, 4 και 6 (Τομέας Δ ) τέσσερις χιλιάδες τριακόσια (4.300).
• Στις θύρες 9 (Τομέας Α) και 10 (Τομέας Β) χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα
(1899).
• Στην θύρα 11 (Τομέας Γ) πεντακόσια σαράντα εννέα (549).
2. Τα εισιτήρια που θα διαθέσει η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στους φιλάθλους της, να είναι
ονομαστικοποιημένα, αριθμημένα από το ηλεκτρονικό σύστημα και η διάθεσή τους να
γίνει με την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας
Παραμονής. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να καταλάβουν τις θέσεις στις
κερκίδες των θυρών, όπως αυτές αναγράφονται στα εισιτήρια του αγώνα που κατέχουν.
3. Την απαγόρευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4326/2015 της με
οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41Β του Ν.
2725/1999 , όπως ισχύει, οι οποίες δεν λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη
αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα
οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής της.
4. Να μην ορισθεί συγκεκριμένη ζώνη ή τμήμα των κερκίδων του Σταδίου «Οι Ζωσιμάδες»,
αποκλειστικά για φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.
5. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ που τυχόν θέλουν να παρακολουθήσουν τον εν
λόγω αγώνα, να προσέλθουν μεμονωμένα στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, χωρίς
διακριτικά της ομάδας τους και να καταλάβουν θέσεις στις κερκίδες των θυρών, για τις
οποίες θα έχουν προμηθευθεί εισιτήρια.
6. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθμεύσουν σε χώρο που θα υποδειχθεί
από τον επικεφαλής Αξιωματικό των μέτρων τάξης φρουρούμενα.
7. Με μέριμνα της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, τα μέλη και οι επίσημοι της φιλοξενούμενης
ομάδας (Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ) να φιλοξενηθούν στις κερκίδες της θύρας 5 του
σταδίου (θέσεις επισήμων).
8. Οι θύρες του σταδίου να ανοίξουν δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα (ώρα
13,00΄).
9. Η προσέλευση των φιλάθλων να γίνει μεμονωμένα.
10. Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε δύο ή τρεις ζώνες,
περιμετρικά του σταδίου, ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης
απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, καθώς και η απομάκρυνση όσων
τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων.
11. Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο στάδιο φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν,
ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο, εισιτήριο για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και
όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
12. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν
μαζί τους την Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής, πέραν του
εισιτηρίου που θα κατέχουν.
13. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και
η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών,
ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς σε γυάλινες, μεταλλικές, κλπ.
συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων.
14. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ με
προκλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
15. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τρόπο τέτοιο που να
δυσχεραίνουν το έργο του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί
στο στάδιο ή περιέχει υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, με μέριμνα της γηπεδούχου
ομάδας (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ) και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να
απομακρύνονται.
16. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο, την ημέρα του αγώνα, του ιδιωτικού
προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, πριν από
την ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων.
17. Αμφότερες οι Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ), μέχρι την 09,00΄ ώρα
της 10-03-2017 να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων και στο
FAX: 213-1527781 τα ακόλουθα στοιχεία:
1ο) Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δύο ομάδων, ώρα αναχώρησής τους από
αυτά, καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοματεπώνυμο – κινητό
τηλέφωνο), την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις
και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασής τους στην
αθλητική εγκατάσταση.
2ο) Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, των εκπροσώπων –
υπευθύνων τους, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην
αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία – συνεργασία με τον
επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
βίας.
18. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να προσλάβει, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της
υπ’ αριθ. 38404 από 18-8-2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας
Αθλητικών Εκδηλώσεων», προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη αστυνομικών
μέτρων από την 13,00΄ ώρα της 11-03-2017, σύμφωνα με την αναλογία κατ’ ελάχιστο
1:100 θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των
λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο
άρθρο 41Δ του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί – συμπληρωθεί – τροποποιηθεί
και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας,
τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, τις θέσεις και τη διεύθυνση κατοικίας του
προσληφθέντος προσωπικού, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Υ.Α. Ιωαννίνων), στη
Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια Αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και
οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.
19. Οι Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ), με κάθε πρόσφορο μέσο να
γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους, το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης
20. Επισημαίνεται ότι στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας, προστέθηκε με το άρθρο
4 του Νόμου 3708/2008 και ο έλεγχος των προσερχόμενων φιλάθλων, καθώς και το
προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κ.Π.Δ. δικαίωμα σύλληψης
και παράδοσης στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή, των δραστών πράξεων βίας, στις
περιπτώσεις αυτοφώρων αδικημάτων.
21. Επίσης, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ), να μεριμνήσει για την παρουσία
ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. και πυροσβεστικού οχήματος.
22. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, λίγο πριν την έναρξη, αλλά και στην ανάπαυλα μεταξύ των
δύο ημιχρόνων να ανακοινώσει στο φίλαθλο κοινό, μέσω των μεγαφώνων του σταδίου,
την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας, αποκλειστικός
σκοπός του οποίου είναι η αντιμετώπιση τυχόν πράξεων βίας και αξιοποίνων εν γένει
πράξεων, στον εν λόγω αγώνα.
23. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 41 Γ, των παραγράφων 3 & 9 του άρθρου 41 Δ και του
άρθρου 41 Ζ του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Η παρούσα απόφαση, ισχύει από τη δημοσίευσή της.-