Από το ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση για το παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου στην οδό Δομπόλη

Η «κατασκευή διοικητικού κέντρου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Δομπόλη» εντάχτηκε στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» με συνολικό προϋπολογισμό 12,4 εκ. ευρώ.

Η παρέμβαση αφορά την ανακατασκευή 6.000 τμ κτιριακής υποδομής, ενώ οι τεχνικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τις απαραίτητες εργασίες λειτουργικής ανακαίνισης για τη σχεδιαζόμενη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

«Το στοίχημα της δημοτικής μας αρχής είναι να καταστήσουμε το κτήριο λειτουργικό πέραν του ωραρίου που έχει μια δημόσια υπηρεσία, το οποίο σημαίνει να το αξιοποιήσουμε και με τη φιλοξενία δράσεων τις απογευματινές ώρες ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος πολυχώρος.

Στην προσπάθειά μας αυτή θα ζητήσουμε τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτι που οφείλουμε να κάνουμε λόγω της ιστορικής του σύνδεσης με το κτήριο.

Τέλος, σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου θα αναζητηθούν διάφορες βελτιώσεις σε σχέση με τη λειτουργία του κτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών οι οποίες δεν αποτυπώθηκαν αντικειμενικά στη φάση της προμελέτης, βάση της οποίας διεξήχθη ο διαγωνισμός», δήλωσε ο δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας.