Ασκήσεις επί χάρτου με νέα κλίμακα, αφορολόγητο κάτω των 7.000 ευρώ

Νέα φορολογική κλίμακα σχεδιάζουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η οποία δεν θα αφορά μόνο τη μείωση του αφορολόγητου ορίου αλλά και τους συντελεστές και τον αριθμό των φορολογικών κλιμακίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σενάρια που «τρέχουν» οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν τοποθετήσει το αφορολόγητο όριο στα επίπεδα των 7.000 ευρώ και κάτω, από 8.636 ευρώ που είναι σήμερα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από το νέο αφορολόγητο θα αναπροσαρμοστούν και οι συντελεστές και τα φορολογικά κλιμάκια.

Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει τις αλλαγές με βάση τις συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο ζητούσε την αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ορίου στα επίπεδα τη Ευρωζώνης. Μία τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε σύμφωνα με το ΔΝΤ τα περιθώρια για παράλληλη μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έως και δέκα ποσοστιαίες μονάδες (σήμερα ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 29%) καθώς και των συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στα επίπεδα του 15%-20% (σήμερα οι συντελεστές κυμαίνονται από 22% έως και 45%).

Σενάριο πρώτο: Μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 7.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή χαμένοι θα είναι 550.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν πληρώνουν φόρο. Η επιβάρυνση θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαμορφωθούν οι φορολογικοί συντελεστές και τα κλιμάκια. Με βάση τους υφιστάμενους φορολογικούς συντελεστές, οι επιβαρύνσεις στην περίπτωση που μειωθεί το αφορολόγητο ξεκινούν από τα 22 ευρώ και φθάνουν τα 360 ευρώ. Ετσι, φορολογούμενους με εισόδημα 9.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο 80 ευρώ. Εφόσον, το αφορολόγητο όριο μειωθεί στις 7.000 ευρώ, ο φόρος θα ανέλθει στα 440 ευρώ, δηλαδή 360 ευρώ περισσότερα.

Φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ καταβάλει σήμερα στην εφορία το ποσό των 5.400 ευρώ. Με το μειωμένο αφορολόγητο ο φόρος θα φτάσει τις 5.760 ευρώ. Βέβαια, εφόσον η κλίμακα τροποποιηθεί, πιθανόν ο φορολογούμενος των 30.000 ευρώ να πληρώσει μικρότερο φόρο από ό,τι σήμερα.

Σενάριο δεύτερο: Μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 5.900-6.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση (έκπτωση φόρου 1.300-1.350 ευρώ) το δημοσιονομικό όφελος θα φθάσει στο 1,8 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τα φορολογικά κλιμάκια θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά, ενδεχομένως με πολύ μικρές αλλαγές.

Αν το αφορολόγητο μειωθεί στις 5.900-6.000 ευρώ, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες επιβαρύνσεις από 22 έως 600 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι:

Μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα από 6.001 και μέχρι 12.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο εισοδήματος από 22 έως και 602 ευρώ ετησίως.

Σήμερα μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 9.000 ευρώ, πληρώνει μόλις 80 ευρώ τον χρόνο. Με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 6.000 ευρώ, η φορολογική του επιβάρυνση θα εκτοξευθεί στα 682 ευρώ τον χρόνο.

kathimerini.gr