Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων για το 2017-Δείτε τους πίνακες

Χωρίς αλλαγές για το 2017 έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων καθώς η κυβέρνηση δεν πρόλαβε να προχωρήσει στις αναπροσαρμογές που επιθυμούσε αναβάλλοντας για του χρόνου τις όποιες αποφάσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (π. χ με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας).

Με τον τρόπο αυτό:

-Θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας.

-Θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό.

-Το νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της χώρας.

Όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας για το 2017 -αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα τρέχοντα δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς για σταθερότητα και ασφάλεια- κρίθηκε σκόπιμο να μη γίνουν αυτή τη στιγμή βεβιασμένες τροποποιήσεις.

 

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017   
   
           
Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010)  
           
  ΑΠΟ ΕΩΣ Τέλη κυκλοφορίας 2017    
Έως 2000 1 300 22    
301 785 55    
786 1071 120    
1072 1357 135    
1358 1548 225    
1549 1738 250    
1739 1928 280    
1929 2357 615    
2358 3000 820    
3001 4000 1.025    
4001 9999 1.230    
Από 2001 έως 2005 1 300 22    
301 785 55    
786 1071 120    
1072 1357 135    
1358 1548 240    
1549 1738 265    
1739 1928 300    
1929 2357 630    
2358 3000 840    
3001 4000 1.050    
4001 9999 1.260    
Από 2006 έως 2010 1 300 22    
301 785 55    
786 1071 120    
1072 1357 135    
1358 1548 255    
1549 1738 280    
1739 1928 320    
1929 2357 690    
2358 3000 920    
3001 4000 1.150    
4001 9999 1.380    
   
   
   
Β) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων. (Ισχύουν από 1.11.2010)  
    ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017  
    ΣΥΝΤΕΛ. Ρύποι Χ Συντελεστή Ρύποι Χ Συντελεστή  
     
ΡΥΠΟΙ ΡΥΠΟΙ  
     
ΑΠΟ ΕΩΣ   ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΩΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  
0 90 0      
91 100 0,9 81,9 90  
101 120 0,98 98,98 117,6  
121 140 1,2 145,2 168  
141 160 1,85 260,85 296  
161 180 2,45 394,45 441  
181 200 2,78 503,18 556  
201 250 3,05 613,05 762,5  
251 9999 3,72 933,72