Αύριο Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Δείτε τα θέματα

Την Δευτέρα 16-04-2018  και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 05-04-2018 συνεδρίασης.

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, στη λίμνη Παμβώτιδα», μέχρι την 27-07-2018.
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο περιοχής ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2018.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος», μέχρι την 03-11-2018.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ.», προϋπολογισμού 6.600.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο Παλαιοχώρι Αθαμανίου Άρτας», προϋπολογισμού 25.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδών προς παραγωγικές μονάδες στις Τ.Κ Πλατανούσας και Δαφνωτής», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο στα όρια των Δ.Δ. Νέας Σινώπης και Καναλίου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτησης ομβρίων στο οδικό δίκτυο στα όρια του Δ.Δ. Βράχου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων οδικού τμήματος προς Ι.Μ. Ροβέλιστας Π.Ε Άρτας» προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας και πρόσβασης προς οικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα όρια του πρώην Δήμου Αράχθου», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα στις 12-13/4/2018 στα πλαίσια προγραμματισμένης συνάντησης στη Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για θέματα ολοκλήρωσης μελετών προς χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων ενδιαφέροντος της Π.Η.
 12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή – Φούρκα», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2018.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μικρή Γότιστα – περιοχή Κούγκα», προϋπολογισμού 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στα όρια του Δ.Δ. Παλιουρής», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτρονική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΤΑΞΙΔΙ που διοργανώνεται το διάστημα 20-22/4/2018 Λευκωσία της Κύπρου.
 18. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία 25 τουριστικών πρακτόρων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 18-23/04/2018.
 19. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
 20. Έγκριση ανάθεσης της νομικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής (άρθρου 25 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, κατά των αριθμ. πρωτ. 40941,40947, 40950, 40959 και 40962/16-03-2018 Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων βιοαερίου, στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
 21. Επικαιροποίηση και έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 22. Έγκριση φιλοξενίας στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης αντιπροσωπείας της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
 23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Μηλιά – Καταρράκτης», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την βελτίωση πρόσβασης σε αγροδιατροφικές μονάδες», συνολικής δαπάνης 15.000,00 € με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για άρση καταπτώσεων και καθαρισμούς επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», συνολικής δαπάνης 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 27. Έγκριση του από 05-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστασία Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων από συνδετήρια οδό προς Αμπέλια Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 44.500,00 € με Φ.Π.Α.
 28. Έγκριση του από 11-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη κυκλικού κόμβου Πλαταριάς και τμήματος οδού Πλαταριάς – Συβότων» προϋπολογισμού 24.000,00 € με Φ.Π.Α.
 29. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Άννας Δήμα, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο Αγρίνιο προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο για υπηρεσιακή υπόθεση.
 30. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τρουμπούκη Μάριου, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε σύσκεψη – εκπαίδευση στον τομέα των Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων (Σύστημα καταγραφής αποφάσεων Ζ.Δ.Μ. & e-ειδοποιήσεις – καταγραφή δειγματοληψιών και εργαστηριακών αποφάσεων), που θα πραγματοποιηθεί στις 24-04-2018.
 31. Έγκριση ανάθεσης προμήθειων και υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 32. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης – χαρτικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας  εντός και εκτός Διοικητηρίου, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.
 33. Έγκριση τροποποίησης – κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τη σχολική χρονιά 2017-2018 μετά την κατακύρωση των δρομολογίων της  αριθμ. 5/2017 διακήρυξης.
 34. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/13-045-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2018 κα κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 35. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σταύρου Μιχάλη, στη Λάρισα, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ (ISO 19011: 2011 Τεχνικές επιθεώρησης) που θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18-05-2018.
 36. Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 37. Απόφαση επί της από 10-04-2018 ένστασης της εταιρείας με δ.τ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», κατά της αριθμ. 12/618/29-03-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 26-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Άρτας», προϋπολογισμού € 531.500,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 38. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση ημερίδας με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) Παράρτημα Ηπείρου.