Αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Τα θέματα

Τη Δευτέρα  23-12-2019 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση του από 19-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 288.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισμού 104.500,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Ά φάση)» προϋπολογισμού 420.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Πηγή Τετρακώμου – Πετράλωνα μετά από έντονες πλημμύρες», αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 04-05-2020.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση Παλιουρή Κομποτίου», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 30-05-2020.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάσταση αρδευτικών Αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών και Ρίζιανης-Κορύτιανης», αναδόχου Παπαϊωάννου Πέτρου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 16-03-2020.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς πτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Νεοχωρακίου Πέτα Άρτας», αναδόχου Δημητρίου Φούκα, μέχρι την 30-05-2020.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης με επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω Καλεντίνης», αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-04-2020.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 30-04-2020.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Δικόρφου», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-05-2020.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου – Κακαβιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 27-04-2020.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από Δρίσκο έως Δεμάτι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», μέχρι την 02-05-2020.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό στα όρια της ΕΟ Άρτας-Τρικάλων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιοχή Σκαρπάρι).
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου πρόσβασης παραγωγών στα όρια του Δήμου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κοίτης Ζαγορίτικου ποταμού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-10-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ. Μπάφρας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση του από 12-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 23ης επαρχιακής οδού (από Τύρια – Ζωτικό προς Παρδαλίτσα – Πετούσι – όρια Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης κατά 14,00%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθέντων κατάντι πρανών για την προστασία των κατοικιών στο Σακελλαρικό της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα».
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2020.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της Επαρχιακής Οδού Κήπων – Νεγάδων της Π.Ε. Ιωαννίνων», αναδόχου ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., μέχρι την 30-05-2020.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση ιχθυοκαλλιεργητών Τ.Κ. Καλλιθέας Δήμου Κόνιτσας».
 24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, στους προσωρινούς μειοδότες – προσωρινούς αναδόχους του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος: 71182, από 08-01-2020 μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και το αργότερο έως 30-06-2020.
 25. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/12-12-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.: Υποέργο 8: Κουρτίνες – Λευκά Είδη», προϋπολογισμού 42.322,44 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», με κωδικό ΟΠΣ 5000169 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 26. Έγκριση κατανομής πίστωσης του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατανομής πίστωσης του κονδυλίου «Ανειλημμένες υποχρεώσεις του έργου “Ισοπεδώσεις Ν. Ιωαννίνων”» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019 (Περιφερειακά Προγράμματα – Έργα Περιφέρειας Ηπείρου).
 28. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 201677/4719/17-12-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων», για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Φιλανθρωπικού Τουρνουά Κορασίδων – Παγκορασίδων Βόλεϊ, στις 27 έως 29 Δεκεμβρίου 2019.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην Έκδοση Επιστημονικής Επετηρίδας «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» από το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και επαγγελματιών του τομέα γαστρονομίας από την Πολωνία.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων (Food expo στην Αθήνα και PROWEIN στο Ντίσελντορφ).
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων (VACANTIE BEURS στην Ουτρέχτη και FERIEN στη Βιέννη).
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις προβολής της τοπικής γαστρονομίας του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων.
 36. Έγκριση τροποποίησης-επέκτασης της σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 201203000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων ΠΕ Ιωαννίνων)».
 38. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων που αφορούν στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με α/α Συστήματος: 43952, 52951, 60320 καθώς και του πίνακα δρομολογίων της με αρ. 169493/12863/22-11-2018 Διαπραγμάτευσης (παράταση άρθρο 101 του Ν. 4604/2019) καθώς και του πίνακα δρομολογίων που ανατέθηκαν με διάφορες διαδικασίες τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 και 2016-2017 και ήταν σε ισχύ με νέα παράταση έως τις 30-06-2019 (άρθρο 101 Ν. 4604/2019) και που περιλαμβάνονται στις αριθμ. 22/1727/12-07-2019, 15/1148/09-05-2019 και 36/2852/12-12-2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, από 08-01-2020 έως 30-06-2020.
 39. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), για την συζήτηση της υπό ΓΑΚ 99770/2019 και ΕΑΚ 4344/2019 αίτησης της εταιρείας ειδικού σκοπού «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΕΣ» για ορισμό επιδιαιτητή, και της υπό ΓΑΚ 106770/2019 και ΕΑΚ 4664/2019 κύριας παρέμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης γέφυρας Χριστών και διευθέτηση ροής (παροχή υπηρεσιών)».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός καναλιών περιμετρικά της λίμνης Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία πρανών και παραποτάμιας περιοχής στη θέση Χωροστάσι Παλαιοσελίου (παροχή υπηρεσιών)».
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Υπηρεσίες εργαστηρίου αξιολόγησης αποτελεσμάτων γεώτρησης περαταριάς Μεσοπύργου».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό της τάφρου Τ3 Νεοχωρίου».
 46. Έγκριση πληρωμής δαπανών για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτών (ερπυστριοφόρα, υδροφόρες) κατά την αντιπυρική περίοδο 2019 (ανειλημμένη υποχρέωση), σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 5548/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/12-08-2019 και 3895/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/30-08-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 47. Έγκριση του αριθμ. ΙV/17-12-2019 Πρακτικού (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διεξαγωγής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της αριθ. πρωτ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 11-09-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) συνολικού ποσού 4.914.213,83 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 48. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μονάδας αντιστάθμισης Μ/Σ 800KVA και πίνακα πυκνωτικής αντιστάθμισης 500KVAR αντλιοστασίου Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)».
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικών και ηλεκτρικού πίνακα για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 51. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Θεόδωρου Πατσιούρα και Ιωάννη Τζίμα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας κατά τη δικάσιμο της 15-01-2020 ή όποτε αυτή αναβληθεί.
 52. Έγκριση 5ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
 53. Έγκριση του από 20-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 105.000,00 € με ΦΠΑ.
 54. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και αποκατάσταση πρανών ρεμάτων Γκούρας και Λάκκου», αναδόχου ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΔΕ, μέχρι την 31-05-2020.
 55. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
 56. Απόφαση για την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 150/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης στο Δ.Δ. Ανθοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση βατότητας παραγωγικών μονάδων στο Δ.Δ. Ανθούσας».