Αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας- Τα θέματα

Την Πέμπτη 24-09-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Άγναντα – Καταρράκτης – Μικροσπηλιά – Ράμια – Κυψέλη – Βουλγαρέλι», προϋπολογισμού 820.000,00 € με ΦΠΑ.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι – Δερβίζιανα – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
6. Έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζα» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
7. Έγκριση του από 31-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», προϋπολογισμού 231.500,00 € με ΦΠΑ.
9. Έγκριση του από 21-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή προς Φούρκα μέχρι όρια νομού», προϋπολογισμού € 136.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού € 136.400,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση 5 παροχών αντλιοστασίων, στα πλαίσια του έργου «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην δήμων Αμβρακικού (νυν δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ 2016ΕΠ01810004.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεσης με το δίκτυο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Ε.Ο. Συβότων – Πέρδικας».
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση προειδοποιητικού σηματοδότη στην είσοδο ΠΕΑΚΙ καθώς και εργασίες στον κόμβο Περάματος και σε εγκαταστάσεις φωτεινών σηματοδοτήσεων στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση των έργων «Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστών», προϋπολογισμού € 17.500,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη θέση Ράχη της Τ.Κ Δεματίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 19.840,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας», προϋπολογισμού € 18.500,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Άρτας για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020 και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
20. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 31-10-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου».
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων των έργων: α) «Αποκατάσταση λιθοδομών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Μ. Χρυσοσπηλιώτισας Γουριανών Άρτας», προϋπολογισμού 14.300,00 € με τον Φ.Π.Α. και Β) «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη», προϋπολογισμού 25.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών στη θέση Μπόσικο και Λάδκου Μιτσικελίου (παροχή υπηρεσιών)».
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός κατολίσθησης επαρχιακής οδού προς Μ. Γότιστα (παροχή υπηρεσιών)».
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάσταση πρανών και διευθέτησης όμβριων στα όρια του πρώην Δήμου Δερβιζιάνων (παροχή υπηρεσιών)».
26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 31-01-2021.
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 23-12-2020.
28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας» αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» μέχρι την 31-12-2020.
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη (Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.
30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή τους με την Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 29-10-2020.
31. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», αναδόχου «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.».
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση επαρχιακής οδού προς Ασφάκα (προμήθεια υλικών)».
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση χωμάτινων ομβροδεξαμενών στην περιοχή της Σκλίβανης (παροχή υπηρεσιών)».
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός δρόμων περιοχής Ανηλίου για πυρασφάλεια & προσβάσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες (παροχή υπηρεσιών)».
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός οδών για λόγους πυρασφάλειας (παροχή υπηρεσιών)».
36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση “Κεφαλόβρυσο” έως τον οικισμό της Τ.Κ. Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.
37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα – Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
38. Έγκριση του από 15-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού € 79.200,00 με ΦΠΑ.
39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισπορά εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη».
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων & κλαδιών των χώρων του πρώην Αεροπορικού Αποσπάσματος Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΑ I. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-01-2021.
43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση διευθέτηση ομβρίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – Βαλανιδιά», μέχρι την 16-11-2020.
44. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης, έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού για τον αυτοματισμό αντλιοστασίου άρδευσης Αμμουδιάς του Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα».
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Χρυσοβίτσας (προμήθεια υλικών)».
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας πρόσληψης ενός (1) Κτηνιάτρου ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που δραστηριοποιείται στο πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και των αιγοπροβάτων.
49. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Φεστιβάλ «Zagori Fiction Days» στις 29/9-4/10/20, στη Βίτσα Ζαγορίου.
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Πολωνών δημοσιογράφων και επιχειρηματιών, που θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς της περιοχής, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο.
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Ελλήνων δημοσιογράφων τουριστικού ρεπορτάζ και γαστρονομικών οδηγών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις παρουσίασης της τοπικής γαστρονομίας και θα πραγματοποιήσουν γυρίσματα με αξιοθέατα της Ηπείρου, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην προωθητική δράση # I love Griekenland του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω Χωρών.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη virtual προβολή των ελληνικών Περιφερειών στις αραβικές χώρες.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο project «Διείσδυση στην αγορά της Σκανδιναβίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία 20 Κύπριων επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα και του τομέα των τροφίμων, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις με επιχειρηματίες και παραγωγούς της περιοχής στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο.
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή μηνιαίας ενημέρωσης νομοθεσίας με DVD καθώς και άδεια χρήσης αυτής για το έτος 2020, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικού back office».
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απεντόμωση ξύλινων αντικειμένων (παροχή υπηρεσιών)».
60. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος – όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.
61. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
62. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2018», αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Μπαλάφα, μέχρι την 31-12-2020.
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση καταστραφέντος αναχώματος στη θέση “Χατς” της λιμνοθάλασσας Λογαρού, επείγουσας εργασίας λόγω κινδύνου διαφυγής ψαριών».
64. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση του αναχώματος μεταξύ των στομίων ‘’Στάχτερ’’ και ‘’Ζόρκος’’ στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό, επείγουσα εργασία».
65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
67. Έγκριση της αριθμ. 3528/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση απόσυρσης κατατεθείσας προσφοράς, στα πλαίσια του διενεργούμενου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95949)».
68. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 43.000,00 € με Φ.Π.Α. (ήτοι: ποσό 18.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια (1) καινούργιου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV, πέντε (5) θέσεων, τετρακίνητου, βενζινοκίνητου, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 c.m3, και ποσό 25.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.800 c.m3)
69. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας.
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αποστραγγιστικών τάφρων και προστασία από τον Αμβρακικό στην περιοχή του Νεοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».
71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην επαρχιακή οδό Άρτας – Γλυκόριζο (παροχή υπηρεσιών)».
72. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας (ΦΔΠΠΚΑΚ), για την εκτέλεση μελετών και έργων του Φορέα και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
73. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020.
74. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Κάτσου Βασιλείου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την έκδοση κάρτας ταχογράφου, με ημερομηνία απόδοσης την 30/10/2020.
76. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση, με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας, Αθλητικής Εκδήλωσης με την επωνυμία «5ος Αγώνας Τρίαθλου στην Ηγουμενίτσα – 5ο IL Porto Triathlon Igoumenitsa».
77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης ομβροδεξαμενής και πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη θέση Βαβούρι Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την κατασκευή γέφυρας στην Αμμουδιά Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στήριξη πρανών, αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια της Λυγιάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
80. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.
81. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
82. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ.
83. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού μυλαύλακα από την θέση Βρόζια έως γέφυρα από καμένα δέντρα που προέκυψαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στο Θεσπρωτικό».
84. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/139/11-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας για την περίοδο 09/2020».
85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση και καθαρισμός τμήματος ποταμού στα όρια της Μυρσίνης καθώς και προστασία ιδιοκτησιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)».
86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και απομάκρυνση ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τέροβο – Κερασώνα – Φιλιππιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συσκέψεις σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο προόδου των έργων από τη Διαχειριστική Αρχή / Κοινή Γραμματεία «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» και «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».
88. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
89. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
90. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
91. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/22-09-2020 της Επιτροπής Διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020