Αύριο η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Την Τρίτη 04-10-2022 και ώρα 09:30 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,
+ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2023 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση του από 26-09-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση του από 10-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Μαλούνι Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 66.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος και έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,98%) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης», αναδόχου «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.».
5. Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «Γ.Ν & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 06-04-2023.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.», μέχρι την 14-05-2023.
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λευκοθέας Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
8. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 149374/14796/28-09-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών των συμμετεχόντων στη Β΄ Φάση – Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Γ’ τριμήνου 2022.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία της γεωθερμίας και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο 2022-2023.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη θέση Πηγάδια Σουλίου.
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθρακίτη – Καλουτάς (παροχή υπηρεσιών)».
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ελληνικού Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του ποταμού Αχέροντα στην περιοχή Κουντέ τοποθεσία Τσίκες (παροχή υπηρεσιών)».
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός εισόδου και περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο Γ.Α.Κ. Ιστορικό αρχείο Ηπείρου από χόρτα και αυτοφυή δέντρα (παροχή υπηρεσιών)».
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος στο χώρο της Γαλακτοκομικής Σχολής και κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων έμπροσθεν της Γαλακτοκομικής Σχολής επί της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Κατσικάς (παροχή υπηρεσιών)».
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αμφιθέα – Κατσικά και Μέτσοβο – Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)».
18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-06-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού της Πλατανούσας», προϋπολογισμού € 153.000,00 με ΦΠΑ.
19. Έγκριση του από 28-09-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Βαλανιδιά-Άγιος Νικόλαος», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
20. Έγκριση του από 21-09-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 16ης επαρχιακής οδού προς Αετόπετρα Δωδώνης», προϋπολογισμού 285.000,00 € με ΦΠΑ.
21. Έγκριση του από 26-09-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.
22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 22-12-2022.
23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», αναδόχου «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 27-11-2022.
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – λειτουργικές ανάγκες, βελτίωση του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023».
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023».
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες καθαριότητας νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023».
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης χωμάτινης οδοποιίας για την ασφαλή μετάβαση σε παραγωγικές μονάδες στα όρια των Δήμων Ζαγορίου και Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελετών και την αντιμετώπιση εκτάκτων γεωλογικών φαινομένων στα όρια του Νομού Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την άμεση επισκευή πλακοσκεπούς οχετού στο Παλαιοχώρι Συρράκου».
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ογκωδών υλικών για την προστασία κοίτης ποταμού στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας».
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης μεταλλικών κατασκευών κοινόχρηστης στέγασης και προστασία τεχνικών έργων στα Κεντρικά Τζουμέρκα».
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης “Αποκατάσταση ζημιών και αντισεισμική ενίσχυση Ιερού Ναού Παναγίας Αετομηλίτσας”».
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου προς Αγία Παρασκευή (παροχή υπηρεσιών)».
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία πρανών και διευθέτηση κοίτης ποταμού στην περιοχή Δεματίου (παροχή υπηρεσιών)».
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση πρόσβασης κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Δ. Κουτσελιού».
36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίησή του, για την πληρωμή του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822) και έγκριση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
38. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στην κατηγορία Δαπανών “Εξοπλισμός” και “Εξωτερικοί Συνεργάτες” για το έργο “BEST – Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Cooperation Programme Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2023.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραγωγή και διάθεση ενημερωτικών εντύπων σχετικά με τη σωστή οδική συμπεριφορά, σε μαθητές δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
41. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 149501/1241/28-09-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, Παναγιώτας Ναυρόζογλου, στην Αθήνα, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην εκδήλωση προβολής των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου στο Ζάππειο, το διάστημα 30/09-02/10/2022 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «SIAL 2022», που διοργανώνεται στο Παρίσι, το διάστημα 15-17/10/2022.
43. Έγκριση μετάβασης Περιφερειακών Συμβούλων, στο Παρίσι, το διάστημα 14-18/10/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση «SIAL 2022» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
45. Έγκριση μετάβασης Περιφερειακού Συμβούλου στην Σόφια της Βουλγαρίας, το διάστημα 18-20/10/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου σε εκδήλωση παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής της ΕΤ1 «Πράσινες Ιστορίες».
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή δικτύου μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφική εγκατάσταση, αποκατάσταση βατότητας και καθαρισμός ρέματος στα όρια του Τ.Δ. Χαροκοπίου (παροχή υπηρεσιών)».
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου προς Καστρίτσα».
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση και αποκατάσταση βατότητας οδού Ανήλιο – Χαλίκι (παροχή υπηρεσιών)».
50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης και στερέωση λιθοδομών περιβάλλοντος χώρου σε κτίριο αρμοδιότητας της Περιφέρειας (παροχή υπηρεσιών)».
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες πρόσβασης και διαχείρισης όμβριων από Παρδαλίτσα έως τα όρια Νομού (παροχή υπηρεσιών)».
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την επούλωση φθορών επαρχιακού δικτύου στα όρια του Δήμου Μετσόβου».
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης και βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Πληκατίου (παροχή υπηρεσιών)».
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχων και βελτίωση φθορών οδοστρώματος οδικού δικτύου από Πετροβούνι έως Βαπτιστή (παροχή υπηρεσιών)».
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων και επισκευή λιθόκτιστων τεχνικών έργων στην περιοχή “Πηγές Βελλάς” (παροχή υπηρεσιών)».
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση τεχνικών έργων προστασίας οδού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Νομού Ιωαννίνων».
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας ορεινού οδικού δικτύου για προσβασιμότητα κτηνοτρόφων στον Γράμμο (παροχή υπηρεσιών)».
58. Κατακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
59. Έγκριση του από 22-08-2022 Πρακτικού και του από 23-09-2022 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ.
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή και συντήρηση αντλίας Νο 4 μετά ανταλλακτικών και εξαγωγή και έλεγχος αντλίας Νο 7 του αντλιοστασίου Βίγλας».
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την βελτίωση πρόσβασης στην Ιερά Μονή Παναγίας Ροδιάς».
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό και διευθέτηση του ρέματος Μπούση στην περιοχή Καραμούτσι Πέτα».
63. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 25-09-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες εργασίες στερέωσης του ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μεγαλόχαρης και του περιβάλλοντος χώρου και εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού».
64. Έγκριση των όρων αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό – Ροδιά της Π.Ε. Άρτας.
65. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων υδάτων προς αποφυγή πλημμυρών περιοχής Κυράτσας Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση και αποσυναρμολόγηση μεταλλικής γέφυρας μπέλεϋ στην Μεσούντα Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων από προϊόντα κατολισθήσεων για την ομαλή διευθέτηση των υδάτων περιοχής Αθαμανίου (παροχή υπηρεσιών)».
69. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 569.408,00 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
72. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για εργασίες καθαρισμού ρέματος, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 071/9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2022.
73. Έγκριση τροποποίησης ως προς το οικονομικό αντικείμενο, της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προμήθεια τροφίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
74. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.
75. Έγκριση 1ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2022-2023 μετά την 1η διαπραγμάτευση.
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση με ογκόλιθους τμήματος του ποταμού Καλαμά στην περιοχή Βαρκά (Κάτω και Πάνω Πόγδανη) Βρυσέλλας (παροχή υπηρεσιών)».
77. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (επιστροφή παραβόλων).
78. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών στην Τ.Κ. Νάρκισσου στην τοποθεσία Φράσερη του κάμπου Σκεπαστού και βιομηχανική περιοχή μέχρι κοίτη Κάκκαβου (παροχή υπηρεσιών)».
80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός, μόρφωση και απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ποταμού Ξηριά στην Τ.Κ. Κάτω Κοτσανόπουλο Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και προστασία με ογκόλιθους ρέματος στην περιοχή Γαλατάς Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και προστασία με ογκόλιθους του ποταμού Μαυρή στην περιοχή Ελαία Πρέβεζας από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαμε τον χειμώνα (παροχή υπηρεσιών)».
83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στα όρια της Ελαίας (παροχή υπηρεσιών)».
84. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ανάκληση της αριθμ. 24/1655/09-09-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
85. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίησή του.