Αύριο η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Σας καλούμε την 09-08-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες Ν. Άρτας», προϋπολογισμού 148.800,00 € ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 2 «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας» συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,96%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Κοιμητηριακού Ναού Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας», αναδόχου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ε.Δ.Ε.».

4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή υπογείου συστήματος περιμετρικής αποστράγγισης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεστών», αναδόχου κ. Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 08-10-2023.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δρυόφυτου Πρέβεζας», αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, μέχρι την 30-10-2023.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γοργόμυλου Πρέβεζας», αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, μέχρι την 30-11-2023.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2024.

10. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απορροή όμβριων προς αποφυγή ζημιών περιοχής Μεσοβουνίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός πρασίνου περιοχής Σταυρακίου (παροχή υπηρεσιών)».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός προς παράλια Πρέβεζας (πλευρά Αμβρακικού κόλπου) έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Παπαδάτων Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων και θάμνων και καθαρισμός του χώρου στο κάστρο της πόλης Όρραον στην περιοχή Γυμνότοπου Ξηροβουνίου Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός εισόδου αντλιοστασίου άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα (παροχή υπηρεσιών)».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες βοηθητικές για την διευκόλυνση μελέτης (τομές κλπ.) κάστρου Αγίου Ανδρέα (παροχή υπηρεσιών)».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος προς αποφυγή πλημμυρών στην ορεινή Πρέβεζα (παροχή υπηρεσιών)».

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση μέτρηση – καταγραφή κυκλοφοριακών φόρτων στο ΕΟΔ νομού Πρέβεζας».

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2023 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2023 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

22. Έγκριση του από 07-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες βελτίωσης βατότητας της επαρχιακής οδού Αρίστη – Πάπιγκο», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (Χουλιαράδες – Κέδρος – Πετροβούνι) του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γερακάρι Δροσοχώρι Πλατανιά (παροχή υπηρεσιών)».

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κατάρα Χιονοδρομικό Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών πρόσβασης στη Βάλια Κάλντα (παροχή υπηρεσιών)».

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρων, βελτίωση πρανών και διευθέτηση ρεμάτων στα όρια του Διχουνίου (παροχή υπηρεσιών)».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός φερτών υλικών πρανών και δημιουργία τάφρων απορροής επί του επαρχιακού δικτύου από Κήπους – Δίκορφο έως Μηλιωτάδες (παροχή υπηρεσιών)».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Επισκευαστικές εργασίες σταυλικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων κτηνοτρόφων στα Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)».

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδικού δικτύου ΒΙ.ΠΕ. – Ροδοτοπίου (προμήθεια υλικών)».

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού ορεινού όγκου Γυφτόκαμπου και Λάιστας και σύνδεσης με θερινούς βοσκοτόπους και περιοχές υλοτόμησης (παροχή υπηρεσιών)».

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης Καταμάχης – Ανθοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

33. Έγκριση του Πρακτικού 02/07-08-2023 (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Παραδοτέου D5.4.4 “Equipment” με τίτλο «Εξοπλισμός Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας», προϋπολογισμού € 197.000,00 με ΦΠΑ, του έργου «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

34. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του Παραδοτέου D5.4.4 “Equipment” με τίτλο «Εξοπλισμός Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας», προϋπολογισμού € 35.500,00 με ΦΠΑ (άγονα Τμήματα 1,4,6,7 και 8 του προηγούμενου διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 195495) του έργου «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έτους 2023, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (πολυετής δέσμευση), έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής, για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, μέχρι 30/04/2025, συνολικού προϋπολογισμού 790.500,00 € με ΦΠΑ.

37. Έγκριση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου της Π.Ε. Ιωαννίνων στο ΕΚΑΒ – Παράρτημα Ιωαννίνων.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσιών παραγωγής πρόσθετου ψηφιακού περιεχομένου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία».

40. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό (άνω των ορίων) διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Ηπείρου».

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 602/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, της υπ’ αριθμ. 197/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, της υπ’ αριθμ. 651/2023 απόφασης του Αρείου Πάγου και της υπ’ αριθμ. 219/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2024 με διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, με το Σωματείο «ΣΥΝΘΕΣΗ Καλλιτεχνική Σκηνή Ηπείρου», στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, στις 18-24 Αυγούστου 2023, στο Δίστομο.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Χορευτικό Σύλλογο Μετσόβου, παραδοσιακής εκδήλωσης, στις 15 Αυγούστου 2023.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τη Φιλοπρόοδο Κίνηση Κοσμηράς, του 20ου Διαγωνισμού Ηπειρωτικής Πίτας, στις 19 Αυγούστου 2023.

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην έκδοση βιβλίου του συγγραφέα Κωνσταντίνου Βλάχου για την Ιστορία της Μονής Περιβλέπτου Παντανάσσης – Στούπαινας.

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου, με τίτλο «Κερνάμε Ήπειρο 2023», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 25-27/08/2023 στην Πρέβεζα.

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επίσκεψης στην Ήπειρο, Ιταλών επιχειρηματιών του τομέα των τροφίμων.

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων στη δικάσιμο της 22-09-2023 και σε κάθε αναβολή αυτής.

52. Απόφαση επί αιτήματος του Βασιλείου Τζουβάρα, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εξυγίανση και αποκατάσταση οδών πρόσβασης εργοστασίων και σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο Πεδινής (παροχή υπηρεσιών)».

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πέτρινων τοίχων αντιστήριξης και προστασία πρανών οδικού δικτύου και ιδιοκτησιών στα όρια της Μόλιστας (παροχή υπηρεσιών)».

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης προσβάσεων οδικού δικτύου προς Γρανιτσοπούλα (παροχή υπηρεσιών)».

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – καθαρισμός τεχνικών έργων διαχείρισης όμβριων και καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση και καθαρισμός ρεμάτων στα όρια της Λάλιζας (παροχή υπηρεσιών)».

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης και καθαρισμού ρέματος οδού σύνδεσης Μικρής Γότιστας με συνοικισμού Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την ασφαλή σύνδεση εγκατάστασης συνάθροισης κοινού με επαρχιακό δίκτυο Κόνιτσα – Αετόπετρα (προμήθεια υλικών)».

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων προς παραγωγικές μονάδες και θερινούς βοσκότοπους στα όρια του πρώην Δήμου Δελβινακίου (παροχή υπηρεσιών)».

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων Ανθοχωρίου – Μετσόβου και σύνδεση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα (παροχή υπηρεσιών)».

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ξύλινης γέφυρας πλησίον επαρχιακού δικτύου στο Ελεύθερο Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)».

63. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

64. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ».

65. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας Β΄ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό αγροτικών δρόμων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (παροχή υπηρεσιών)».

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας εσωτερικού οδικού δικτύου ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών οδού στη θέση Ψάρια στον οικισμό Σκαρπάρι Τ.Κ. Θεοδωριάνων (παροχή υπηρεσιών)».

69. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 731/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.

71. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μέγκλας (παροχή υπηρεσιών)».

73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρέματος περιοχής Καταρράκτη (παροχή υπηρεσιών)».

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σέλιου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (παροχή υπηρεσιών)».

75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση στύλων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής».

76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.

77. Έγκριση του Πρακτικού 3/02-08-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου),της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.339.273,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2023.

79. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης και διάσωσης, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Π.Ε Θεσπρωτίας.

80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μουσικής Εκδήλωσης και παρουσίασης του βιβλίου «Ηπειρώτικο Μοιρολόι» στις 26 Αυγούστου 2023.

81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση οδού προς αποφυγή πλημμυρών περιοχής Ραγίου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση υδάτων προς αποφυγή πλημμυρών περιοχής Μαζαρακιάς (παροχή υπηρεσιών)».

83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Άνω Λαψίστας και αποκατάσταση χώρων παράπλευρου επαρχιακού οδικού δικτύου (παροχή υπηρεσιών)»

Στην Πρέβεζα η επόμενη εκδήλωση «Κερνάμε Ήπειρο»

Η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις για την προβολή και προώθηση των τοπικών της προϊόντων , «Κερνάει Ήπειρο» στο λιμάνι της Πρέβεζας το τριήμερο 25-27/08/2023.

Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων του κλάδου τροφίμων και ποτών. Στις εκδηλώσεις αυτές , θα υπάρξει και δυνατότητα άμεσης πώλησης των προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν το αργότερο ως τις 14-08-2023 στo e-mail: [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στo τηλέφωνο 26510-1287151 (κ. Σοφία Φούκη).