Αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Την Τετάρτη 06-09-2023 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Κατάρτιση του σχεδίου της 6ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Έγκριση του Πρακτικού Νο3/04-09-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, της Β΄ Φάσης – Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-06-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 845.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση και αποδοχή δωρεάς της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αρίστης Δ. Ζαγορίου & Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» με μελετητή/ δωρητή την εταιρεία «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές».
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του Υποέργου 1: «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», προϋπολογισμού 1.110.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», ενταγμένου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200182 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Την Τετάρτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «Γ.Ν & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΕΔΕ, μέχρι την 14-02-2024.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων» αναδόχου «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση ρέματος Ασπροποτάμου και εναρμόνισή του με το έργο πρόσβασης στη Λωρίδα Σαγιάδας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», μέχρι την 31-10-2023.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 32,18%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πολυνερίου (παροχή υπηρεσιών)».
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-07-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 125.000,00 € ΦΠΑ.
Έγκριση του από 04-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία κατοικίας στο Μαυρονόρος Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα όρια του Καπέσοβου (παροχή υπηρεσιών).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την λήψη στοιχείων και την σύνταξη ειδικών μελετών αποκατάστασης και συντήρησης γεφυρών (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου προς Ποτιστικά Τζουμέρκων (προμήθεια υλικών).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στo πλαίσιο της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή κόμβου Γοργόμυλου, Δ.Ε. Ανωγείου, Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την Περιφέρεια Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στo πλαίσιο της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή κόμβου κυκλικής κίνησης στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού 8: Λούρος -Πολυστάφυλο προς Άσσο, με τη δημοτική οδό προς τον οικισμό Πολυστάφυλο, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την Περιφέρεια Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του 17ου Γύρου Λίμνης – (IOANNINA LAKE RUN), με τον Αθλητικό Όμιλο Ποσειδών Ιωαννίνων, στις 23-24/9/2023 στα Ιωάννινα.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ Φωτομετρίας, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 23/09-12/12/2023, στα Ιωάννινα.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση Χορευτικής Εκδήλωσης, με την Αδελφότητα Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου, στις 16 Σεπτεμβρίου 2023, στην Ανατολή Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του πολυθεματικού φεστιβάλ Zagori Fiction Days, με την εταιρεία Επέκεινα Χώρα ΑμΚΕ, στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2023, στη Βίτσα Ζαγορίου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «GREECE RALLY 2023», με την Αθλητική Λέσχη Μηχανοκίνητων Σπορ Ιωαννίνων – ΦΜ36, το διάστημα 1-8/10/2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο «Πολιτιστικό Φθινόπωρο 2023» με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο ΣΚΟΥΦΑΣ, στις 25-27/09/2023 στην Άρτα.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση έκθεσης του Ζωγράφου Μιχαήλ Οικονόμου, με το Ίδρυμα Ε. Αβέρωφ – Τοσίτσα και την Πινακοθήκη Αβέρωφ, στις 30/09/2023, στο Μέτσοβο.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Φροντίδας στις 28/09-1/10/2023 στα Ιωάννινα.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση εκδήλωσης ενάντια στην αθλητική – οπαδική βία με το Α.Σ. Άρης Φιλιατών, στις 15/09/2023 στους Φιλιάτες.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην φιλοξενία για την εκπόνηση άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του ΕΜΠ στα Τζουμέρκα στις 21-26/10/2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην συναυλία «Αλησμονώ και Χαίρομαι» με το Διεθνές Κέντρο Ηπειρωτικής Μουσικής στις 2/10/2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
Έγκριση πίνακα δρομολογίου με χρήση ιδιωτών για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υποστήριξη του Λογιστικού Συστήματος της Περιφέρειας Ηπείρου, για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων (my data).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ioannina Lake Festival, που διοργανώνεται το διάστημα 8-10/09/2023 στα Ιωάννινα.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη συμπληρωματικών δαπανών της εκδήλωσης παρουσίασης των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου με τίτλο «Κερνάμε Ήπειρο 2023», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 20-22/10/2023, στο Ζάππειο.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή έκθεση τροφίμων FRUIT ATTRACTION 2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Discover Dogs 2023» που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 20-22/10/2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 2023», που διοργανώνεται στη Λευκωσία, το διάστημα 20-22/10/2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία κινηματογραφικού συνεργείου από το Ισραήλ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για επανέκδοση τρίπτυχων φυλλαδίων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 14ης Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό δημόσιων βοσκοτόπων του Δήμου Νικολάου Σκουφά (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση πρανών τον καθαρισμό ερεισμάτων στην περιοχή Ραδοβυζίων της ΠΕ Άρτας».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση μελών του γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου (έφεση) κατά της υπ’ αριθμ. 96/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.000,00 € με ΦΠΑ.
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2023.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Κολυμβητικοί αγώνες ανοιχτής θάλασσας στην Πρέβεζα».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην φιλοξενία για την εκπόνηση άσκησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΕΜΠ στα Ζαγοροχώρια στις 17-23/09/2023.
Έγκριση του 1ου/01-09-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση και αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400,00 € με ΦΠΑ.

Εξετάσεις στις 12 Σεπτεμβρίου για Ειδική Άδεια Ταξί
Οι εξετάσεις για Ειδική άδεια ταξί θα πραγματοποιηθούν στις 12 Σεπτεμβρίου 203, ημέρα Τρίτη, και ώρα 8.00 π.μ. στην αίθουσα Εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μ. να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Καλτσούνης.
Υποχρεωτική δήλωση κατεχόμενων κυψελών
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2023. Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., είτε μέσω ψηφιακής εφαρμογής του Υπ.Α.Α.Τ.
Η περίοδος υποβολής της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών είναι από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 (ημέρα Παρασκευή) έως και την 20η Οκτωβρίου 2023 (ημέρα Παρασκευή).
Ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου 2023 και της 20ης Νοεμβρίου 2023 συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αξιοποιήσουν εκτός από την ψηφιακή εφαρμογή του Υπ.Α.Α.Τ. και την ηλεκτρονική επικοινωνία στα κάτωθι ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ([email protected] και [email protected]) προκειμένου να λάβουν και να αποστείλουν την αίτηση για τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών καθώς και την παραλαβή ή/και αποστολή της αίτησης μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στο 26510 78280.

Η αίτηση για τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου( www.php.gov.gr.)
Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης δε δύναται να πραγματοποιηθεί με τους ανωτέρω τρόπους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Γραφείο 112 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.