Αύριο Πέμπτη θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα

Την Πέμπτη θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα για το τρίτο τρίμηνο του 2016 και πιο συγκεκριμένα το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Να σημειωθεί ότι τα εν λόγω επιδόματα τα δικαιούνται όσοι υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέσω του taxisnet μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Την ίδια ημέρα θα γίνει η πληρωμή των εκκρεμών αιτήσεων (A21) έτους 2016 καθώς και των προηγούμενων ετών, για τις οποίες προσκομίσθηκαν δικαιολογητικά τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του προηγούμενου Αυγούστου και από τον έλεγχο τους προέκυψε ότι είναι πλήρη.

Η πληρωμή αυτή αφορά 716.975 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 226.974.174,47 €.

Όπως τονίζει ο ΟΓΑ, είναι η μεγαλύτερη σε πλήθος δικαιούχων και δαπάνης πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων που έγινε από το έτος 2013 έως σήμερα.

Όσοι από τους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση Α21 μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου και δεν τους καταβληθεί το επίδομα θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), στην ένδειξη Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΤΟΥ ΟΓΑ, ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για το λόγο μη πληρωμής τους καθώς και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).

Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων σε αυτούς τους δικαιούχους θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.