Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας -Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-01-2018 συνεδρίασης.

 1. Έγκριση του από 11-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας και εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω υπερχείλισης ρέματος εντός οικισμού Αβαρίτσας», προϋπολογισμού 55.800,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης για τους σηματοδοτούμενους κόμβους Γιαννιώτικου Σαλονιού, Συνάντησης & Φραξύλα του ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 12α επαρχιακής οδού προς Λίππα», προϋπολογισμού € 105.000,00.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία οδού και αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 74.400,00 με Φ.Π.Α.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή Γέφυρας μπέλευ στην Τ.Κ. Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», προϋπολογισμού € 57.500,00 με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», προϋπολογισμού 36.000,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 01-04-2018.
 9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού προς Πηγή Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2018.
 10. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια», αναδόχου εταιρείας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 20-07-2018.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 12. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Λούρου από την πτώση των πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κατά τις πρόσφατες πλημμύρες από γέφυρα Ζήτα έως Πλατανάκια».
 13. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού οδικού δικτύου Άρτας-Τρικάλων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017 (παροχή Υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/10-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, στη λίμνη Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 (Φ110, 125, 160) και υδραυλικών υλικών για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Μαυροβουνίου του Δήμου Μετσόβου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 16. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Α/Βάθμιας και B/Βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα για τη συμμετοχή της στην συνάντηση εργασίας την 10/01/2018, ύστερα από Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ και ΕΤΠΑ και του ΤΣ, με θέμα την Δρομολόγηση της επόμενης πρόσκλησης στρατηγικών έργων στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»”.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α) και την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών για την διενέργεια των εξετάσεων των υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α), για το έτος 2018.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.
 21. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη Υπηρεσιών των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018.
 22. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018).
 24. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2018 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 25. Έγκριση ανάκλησης – ανατροπής πιστώσεων των αναλήψεων Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 26. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για την άσκηση αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/29-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4156/29-11-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).».
 27. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (παρεμβάσεων), υπέρ της ισχύος των υπ’ αριθμ. οικ. 151676/4-9-2015 και 48268/7-10-2016 αποφάσεων του ΥΠΑΠΕΝ, που προσβάλλονται με αιτήσεις ακυρώσεως του Δήμου Δωδώνης και αφορούν στην τροποποίηση (διαδοχική) της υπ’ αριθμ. οικ. 170753/30-9-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
 28. Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα, στις 17-01-2018, της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα και της υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καμπούρη Δέσποινας, για τη συμμετοχή σε συνεδρίαση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, στη Βουλή των Ελλήνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 30. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος
 32. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Βοϊδομάτη από την πτώση των πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κατά τις πρόσφατες πλημμύρες».
 33. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2018.
 35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 42/2034/13-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 42/2033/13-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 38. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/15-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 4.030.722,48 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 39. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης και των όρων της σχετικής ανακοίνωσης –πρόσκλησης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019), συνολικού προϋπολογισμού 368.826,63 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 40. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη κυκλικού κόμβου Πλαταριάς και τμήματος οδού Πλαταριάς-Συβότων».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για χρωματισμούς επιφανειών & εσωτερικών θυρών σε κτήρια της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 42. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που αφορούν στην πληρωμή διοδίων, ΚΤΕΟ και κάρτες ταχογράφων αυτοκινήτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 43. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2018: α) Οριστικής παραλαβής Εργασιών από Μίσθωση Μηχανημάτων μετά από έκτακτη ανάγκη Πολιτικής Προστασίας, β) Ελέγχου, επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και γ) Παραλαβής πλυσίματος αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 30-11-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 30-11-2017, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 139225/8797/01-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 42/2048/13-12-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 45. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02 και 04-12-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – ισχυροί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 02 & 03/12/2017, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 140509/8851/04-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 43/2137/19-12-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 46. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης – αναθέσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017, και έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2018.
 47. Έγκριση ανάκλησης – ανατροπής αποφάσεων ανάληψης δαπάνης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017.
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018 για οφειλές παρελθόντων ετών.
 49. Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2018.
 50. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρυσικοπούλου Σπυριδούλας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών.
 51. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 11 έως 14-01-2018 προκειμένου να παραβρεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 52. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Παπαδήμα Βασιλικής, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Παγκόσμια Τράπεζα, με θέμα «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ», που θα διεξαχθεί από 29-01 έως 02-02-2018.
 53. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόσπαση υπαλλήλου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου.