Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Δείτε τα θέματα

Αύριο  Πέμπτη 19-07-2018 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-07-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2018 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 4. Έγκριση του από 09-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της υδρομάστευσης και του δικτύου ύδρευσης στη θέση «Σιουποτός» της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 11-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συντήρηση και αποκατάσταση παράπλευρων οδών πρόσβασης στα όρια του Δ.Δ. Κρυοπηγής Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 13-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο στα όρια των Δ.Δ. Νέας Σινώπης και Καναλίου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου», αναδόχου Ιωάννη Γ. Κορτζή, μέχρι την 31-07-2018.
 8. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», αναδόχου Γεωργίου Νανάκη, μέχρι την 31-07-2018.
 9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων», αναδόχου «Βασίλειος Θωμάς & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 25-09-2018.
 10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο Παλαιοχώρι Αθαμανίου Άρτας», αναδόχου «ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ», μέχρι την 19-09-2018.
 11. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-08-2018.
 12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2018.
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Καμαρίνας (προμήθεια υλικών)».
 14. Έγκριση του από 10-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση του από 09-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Χιονιάδες Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 110.000,00 € με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Παμβώτιδας».
 17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου Χριστών – Ματσουκίου».
 18. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 08-07-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 92497/5248/09-07-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχές-καταιγίδες) στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά,  κλπ), στην περιοχή Αετόπετρας, στην Επ. Οδό Δροσοχώρι-Κράψη και στην περιοχή Κερασέας.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου.
 20. Έγκριση των Πρακτικών Ι/12-07-2018 και ΙΙ/13-07-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης (με α/α Συστήματος: 60320) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 402.801,20 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α.
 21. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/13-07-2018 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 327.170,76 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 22. Έγκριση του 2ου/12-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 23. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/12-07-2018 (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948.
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια φρεατίων ελέγχου ροής (ταμπουρέτα) στο Δήμο Πωγωνίου».
 25. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την αντικατάσταση συναγερμού λόγω κλοπής, του κτιρίου της οδού Δομπόλη αρ. 30 στα Ιωάννινα όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την διοργάνωση fam trip Κινέζων αξιωματούχων, οι οποίοι θα επισκεφθούν την περιοχή της Ηπείρου κατά το χρονικό διάστημα 20-23/7/2018.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνούλας, Τοπική Κοινότητα 0Δαφνούλας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Φορέα Διαχείρισης Εθνικού πάρκου Τζουμέρκων και Χαράδρας Αράχθου και τον Όμιλο Μοντέρνων Αθλημάτων Ηπείρου «Πρωτοπόρος».
 29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της Πανελλαδικής εκδήλωσης «Του ήχου τα τερτίπια» του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αιμοδοτικού Συλλόγου  Κουτσελιού.
 30. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνες Ορεινού τρεξίματος και ποδηλάτου 8 Zagori Mountain running» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κήπων «Η Μπάγια» του Δήμου Ζαγορίου.
 31. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών, για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2018 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας.
 32. Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 135/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπανών σε εκτέλεσή της
 33. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την επίδοση δικογράφου με πράξη ορισμού δικασίμου, της με αριθμ καταθ. 70/2017 Αίτησης Αναίρεσης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ.
 34. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ενίσχυση όχθης χειμάρρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 35. Έγκριση του από 17-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρων περιοχής Δ. Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επιδιόρθωση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση αρδευτικών διωρύγων στην Τ.Κ Κομμένου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 39. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 40. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και έγκριση απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 41. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 16-07-2018 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Έγκριση του 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής της ΕΠΠΕ του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGMED 2014-2020.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το β΄ εξάμηνο 2018.
 46. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τρουμπούκη Μάριου, κτηνιάτρου, στη Δ.Ε. Αγ. Γερμανού Δήμου Πρεσπών του Ν. Φλώρινας για εμβολιασμό μετακινούμενων βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που θα πραγματοποιηθεί από 24 έως και 25/07/2018.
 47. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 194.000,00 με ΦΠΑ.
 48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα ανάσχεσης βροχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδού “Πάροδος Κολοκοτρώνη στη θέση 2ο Λύκειο Πρέβεζας ”», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ.
 50. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/10-07-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 51. Έγκριση των Πρακτικών 3ο/29-06-2018 και 4ο/11-07-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 17841) για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 52. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας για το β΄ εξάμηνο 2018.
 54. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Νέα Κερασούντα).
 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας («Σεργιάνι στην παράδοση» στον Γυμνότοπο).
 56. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (ΑΜΙΣΟΣ 2018).
 57. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (18ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Xορών Πρέβεζας).
 58. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (Τελικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Κ17 Αγοριών Κοριτσιών).
 59. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Καρυωτάκη).
 60. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ομβροδεξαμένης και λοιπών κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Βαγενιτίου (προμήθεια υλικών)»
 61. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης επαρχιακού δικτύου από Σκαμνέλι προς Βρυσοχώρι και όρια νομού».
 62. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από διάφορους φορείς, καθώς και τη συμμετοχή σε εκδόσεις