Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Δείτε τα θέματα

 Την Τετάρτη 8-08-2018, και ώρα 9.30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-07-2018 συνεδρίασης.

 1. Έγκριση του από 30-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση του από 30-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών της Τ.Κ. Πετουσίου Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 85.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βράχου»  Αναδόχου Φάφα Γ. Δημήτριου Ε.Δ.Ε, μέχρι την 22-11-2018.
 4. Έγκριση Α’ Τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αρμών συστολοδιαστολής για τη γέφυρα Αγίων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
 8. Έγκριση του από 19-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Κρυόβρυση», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του από 31-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού Κήπων – Νεγάδων της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 247.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση του από 30-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Δερβίζιανα- Σμυρτιά- Έλαφος- Βάρδα», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του από 03-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Έλαφος – Άρδοση – Μουκοβίνα», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος – Δίκορφο έως το σημείο στάσης πυροσβεστικού οχήματος περιοχής», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Δίστρατο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στη θέση ‘‘Λόκοβα’’ της επαρχιακής οδού προς Λιγκιάδες», προϋπολογισμού 18.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την επισκευή γεφυρών τύπου μπέλεϋ των Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου, Γκριμπόβου και Γρανίτσας Δήμου Ζίτσας.
 16. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού € 28.500,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE – ITALY 2014-2020», του έργου της ΣΑΕΠ 318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860009 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
 18. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόσπαση υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προγράμματος για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις.
 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018).
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από διάφορους φορείς.
 24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Λαογραφικής εκδήλωσης με τίτλο «Στης Δερόπολης τον κάμπο».
 25. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας στην έκθεση Tour Natur που διοργανώνεται το διάστημα 31/08-02/09/2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής μηνιαίας ενημέρωσης νομοθεσίας με DVD καθώς και άδειας χρήσης αυτής για το έτος 2018 για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
 28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Η/Μ υλικών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου».
 29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρικά  φαινόμενα στις θέσεις όδευσης της Ε.Ο. Φτέρη – Βαθύκαμπος – Κρυονέρι», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 30. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ21 (κεφαλή) του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμων παραπλεύρως αποστραγγιστικών τάφρων περιοχής ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρων περιοχής Δ. Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση του από 27-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ρετσιανά–Καστανιά–Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α.
 34. Έγκριση του από 31-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κομποτίου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με Φ.Π.Α.
 35. Έγκριση του από 30-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση ορεινού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.
 36. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων του μνημείου Ιμαρέτ Άρτας», βάσει του από 25-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού δρόμου Γέφυρα Κονδύλη – Πετράλωνα Τετράκωμο», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ Κορφοβουνίου Άρτας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 40. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες καθαρισμού της  κοίτης  ποταμού Αράχθου προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ, μέχρι 31-12-2018.
 41. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Α. Τσώρος – Λ. Σακκάς ΟΕ», μέχρι την 07-10-2018.
 42. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και παράδοση επί τόπου σιδηρών υλικών επικάλυψης στεγάστρου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Περδικοράχης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 11.000,00 € με Φ.Π.Α.
 43. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης τηλεσκοπίου μετά των παρελκομένων και κάμερας της ΠΕ Άρτας.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δικαστικά έξοδα και τόκους της αριθμ. 71/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Άρτας (σχετική η αριθμ. 23/1322/29-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 46. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 47. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 01-08-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 105748/6011/01-08-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα κύματα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες– ισχυροί άνεμοι) που έπληξαν την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 48. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 25-06-2018 για άμεσες αποκαταστάσεις βατότητας & προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 84209/4795/25-06-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 23/1353/29-06-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 49. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 25-06-2018 για άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χαλαζοπτώσεις – ισχυροί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από τις 24/06/2018, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 84526/4824/25-06-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 24/1440/09-07-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 50. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την «Αποψίλωση – μεταφορά και επανατοποθέτησης του στεγάστρου σκιάς των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 51. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών –υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στις υπηρεσίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων στον χώρο του Διοικητηρίου.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε παιδικές κατασκηνώσεις.
 53. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή κτηρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.
 54. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή – συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.
 55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση οδών Θεσπρωτικού – Ριζοβουνίου – Παππαδατών – Μελιανών – Δ/ση με υπ’αρ.3410 επαρχιακή οδό και Πολυσταφύλλου – Νικολιτσίου – Άσσου – Θεσπρωτικού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.
 56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση-σήμανση-αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικινδύνων θέσεων Ε.Ο.19, οδού Αβάσσου – Άνω Ράχης-Δεσποτικών, 8ης επαρχ. οδού, 10ης επαρχ. οδού καθώς και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις επικινδύνων θέσεων του οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 344.000,00 με ΦΠΑ.
 57. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.243,90 με ΦΠΑ.
 58. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου καθώς και στις περιοχές Άνω Σκαφιδωτή και Τσεκούρι Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 74.300,00 € με ΦΠΑ.
 59. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 25-06-2018, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων στο ορεινό οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Αγιάς, β) καθαρισμού κοίτης και προστασίας οχθών ρέματος Καρυδά και γ) καθαρισμού ρεμάτων από φερτές ύλες στην Κρυοπηγή Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/311, Φ.301/314 και Φ.301/317/25-06-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 23/1332/29-06-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 60. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης αθλητικής εκδήλωσης στην Π.Ε. Πρέβεζας (6οι «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνες Δρόμου).
 61. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε. Πρέβεζας (11ο Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στη Σαρακατσάνικη στάνη στα Χειμαδιά).
 62. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός στις διασταυρώσεις οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών Π.Ε. Πρέβεζας με την 13η επαρχιακή οδό και με την Περιφερειακή οδό Ριζοβουνίου και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της 2ης και της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 86.000,00 με ΦΠΑ.
 63. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφάλτου για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου στο ΕΑΝΚΙ».
 64. Απόφαση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 27/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.