Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τετάρτη 30-11-2016, και ώρα 9.30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 25-11-2016 συνεδριάσεως.

  1. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-11-2016 (έλεγχος και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού €774,19 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα» “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).
  2. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. του έργου «Κατασκευή Αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων».
  3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χαλίκι», αναδόχου «Δημήτριου Τσομπίκου, Ε.Δ.Ε.»
  4. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αλεξίου Καλλιόπης Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., στην Θεσσαλονίκη, από 11 έως 14-12-2016, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ με τίτλο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης από 12-12-2016 έως 14-12-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  5. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων Σουχλέρη Ευαγγελίας, Τσεπέλη Ιωάννη και Χάμου Νικόλαου, την 29 Νοεμβρίου 2016, αυθημερόν, στην Πρέβεζα, με σκοπό τη συμμετοχή σε συνάντηση – συζήτηση, με θέμα «Δυναμικά Συστήματα Αγορών» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  6. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας.