Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου-Δείτε τα θέματα

Την Πέμπτη 16-02-2017 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-02-2017 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ και λοιπές εργασίες στην 3η επαρχιακή οδό στο τμήμα Κουτσελιό – Χαροκόπι», αναδόχου Γεωργίου Μάγκου, μέχρι την 30-06-2017.
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας Παλαιοχώρι – Ανατολική», αναδόχου Θεόδωρου Κώστα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-06-2017.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το τρίμηνο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια κυκλοφορητή για τις εγκαταστάσεις του Β’ Διοικητηρίου», προϋπολογισμού δαπάνης € 1.750,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το τρίμηνο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 6. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις υπηρεσίες του, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με δικές του διαδικασίες, για την Α’ καταναλωτική περίοδο του έτους 2017.
 7. Έγκριση υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια καθισμάτων για το εθνικό στάδιο οι ‘’ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ’’», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ. και επιδόματα γονέων, (άρθρο 2 Κεφάλαιο Α και άρθρο 3 παρ. 1 περ. β) της υπ΄  αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στέγασης των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
 11. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την πληρωμή πρόσθετης εισφοράς για το Β΄ Εξαμήνου 2016 στο τέως ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ των αιρετών της Περιφέρειας.
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης του έργου της εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 14. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το τρίμηνο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017.
 16. Έγκριση μετάβασης στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ντουμπάι, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση GULFOOD που διοργανώνεται το χρονικό διάστημα 26/02-02/03/2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 17. Έγκριση του από 31-01-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις Λεπιανά – Μικροσπηλιά (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-12-2016 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Καταρράκτη Άρτας (Θέση Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 12.000,00 € με ΦΠΑ.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επέκταση επένδυση αύλακα στην περιοχή Παλιομυρχιά Κομμένου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος διώρυγας παραπλεύρως κοιμητηρίου Πολυδρόσου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (σαρζανέτ) προ της γέφυρας Διχομοιρίου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας – φορτωτής – φορτηγό κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 5995/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/09/11/2016 (ΑΔΑ:7Υ887Λ9-63Σ) και 6559/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/30/11/2016 (ΑΔΑ:77ΗΘ7Λ9-3ΤΔ) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 23. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/31-01-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητας της, έτους 2017.
 24. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 100 τεμαχίων (μπλόκ) διαταγής πορείας κίνησης οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας.
 26. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 27. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017.
 28. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρυσικοπούλου Σπυριδούλας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών.
 29. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δρίζη Δημήτριου, για την κάλυψη εξόδων κίνησης του κρατικού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού.
 30. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κουτσοχρήστου Γεωργίας, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση των κρατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων εντός και εκτός ορίων της ΠΕ Θεσπρωτίας (Διοδίων – Καυσίμων Εκτός Έδρας – ΚΤΕΟ – Ταχογράφων – δαπανών μικροεπισκευών).
 31. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 32. Απόφαση επί του αιτήματος του Αντωνίου Μάντζα, για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για αποζημίωση τροχαίου ατυχήματος.
 33. Απόφαση επί του αιτήματος των Βασιλείου Ζάμπρα και Αθηνάς Γεωργούλα, για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης για αποζημίωση τροχαίου ατυχήματος.
 34. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του κ. Δημοσθένη Γκοδώση, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 35. Εκπροσώπηση σε ποινικές δίκες, του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Θωμά Πιτούλη.
 36. Έγκριση καταβολής δαπάνης βάσει της αριθμ. 50/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
 37. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά – Χειμαδιό)», αναδόχου: Άγγελου Τσιμπίκη του Ιωάννη, μέχρι την 09-08-2017.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών, έτους 2017 στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ΠΕ Πρέβεζας για το έτος 2017, προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ.
 40. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2017.
 41. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017.
 42. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 23/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
 43. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Food Expo, που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 18-20/3/2017.
 44. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 29-12-2016, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (χιονοπτώσεις-παγετοί κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές των Δήμων Μετσόβου, Ζαγορίου, Κόνιτσας, και Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. 122337/7295/29-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 1/11/13-01-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 45. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 46. Άσκηση παρεμβάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπέρ των Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών και επιχειρήσεων της Ηπείρου, στις αιτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την αναίρεση των υπ’ αριθμ. 1075/2016, 1076/2016 και 1082/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 47. Έγκριση κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000.
 48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 51. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο», προϋπολογισμού 93.200,00 € με Φ.Π.Α.
 52. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Φεβρουαρίου – Μαΐου 2017).
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητάς της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2017.
 54. Έγκριση δαπάνης για τη βιβλιοδεσία των πρακτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 55. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2017).
 56. Έγκριση δαπάνης του «Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD οφειλές 2016» της Π.Ε Άρτας.
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της Π.Ε. Πρέβεζας.
 58. Κατάθεση προσφυγής ουσίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που ελήφθη στην 52η/19-12-2016 Συνεδρίασή του (θέμα (2.11) και αφορά καταλογισμό οφειλής στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 59. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.