Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου-Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή 19-05-2017  και ώρα 9.30  π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-05-2017 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 16-05-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 27-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συράκκου – Προσήλιο – Χριστοί – Πράμαντα», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση του καταστραμμένου δικτύου ύδρευσης από τη θέση “Ντουράκια” μέχρι τον οικισμό “Τσάτη” στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου (Προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού € 10.520,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του 2ου/17-05-2017 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 58.000,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017, προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» και «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2017, προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 5. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 6. Έγκριση συμπλήρωσης – προσθήκης στις ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ. (άρθρο 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ).
 7. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού (2X500) KVA, τύπου container», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Ιουνίου-Ιουλίου -Αυγούστου 2017 για τους Ε.Φ. 071 – 151 – 350 – 390 – 291 – 292 και μηνός Ιουνίου 2017 για τον Ε.Φ. 072).
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης με τσιμεντόστρωση στη θέση «Γραβιά» ΔΔ Γραικικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι την 16-07-2017.
 11. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό» Αλιευτικού Συνεταιρισμού Ανέζας, προϋπολογισμού € 10.356,48 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας- Καλογερικού, προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Άρτας – Ευρυτανίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Α’ φάση)».
 14. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, Ιωάννας Ζαρκάδα, στην Αθήνα από 27 έως 30/06/2017, για να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ», το οποίο διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
 15. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, Απόστολου Τσίτσικα και Κωνσταντίνου Νάκου, στην Αθήνα, από 27 έως 30/06/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, Safe Athens 2017», το οποίο διοργανώνεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 16. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Χρυσούλας Βόιδαρου και Γεωργίας Υγειονομάκη, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα, με τίτλο «Νέο Νομοθετικό πλαίσιο στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», που θα πραγματοποιηθεί στις 24-05-2017.
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, από τους πόρους των Τελών Αδειών Κυκλοφορίας & Μεταβίβασης Αυτοκινήτων έτους 2017.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης οικογενειακής παροχής σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
 21. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 22. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017.
 23. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού 49 Μαρτύρων με το Β΄ Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με Φ.Π.Α.
 24. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/15-05-2017 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2017, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 25. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/16-05-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωσης – καταστροφής ζώων, για το έτος 2017 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 26. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 19-10-2015 και με αριθμ. καταθ. 2376/2015 Αίτηση Ακυρώσεως της Βασιλικής Αθανασίου, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
 27. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας μόνιμου και αναλώσιμου υλικού για τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και αναγόμωση είκοσι τριών (23) πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φύλαξη των χώρων του κτιρίου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ40 – 16atm για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 32. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την κάλυψη εξόδων έκθεσης φωτογραφίας με θέμα την ανάδειξη της πόλης της Ηγουμενίτσας, μέσα από παλιό φωτογραφικό υλικό.
 33. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη εξόδων της διεξαγωγής των επίσημων αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών «6α Γιτάνεια» που θα πραγματοποιηθεί στις 04 Ιουνίου 2017 στην  Ηγουμενίτσα σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑΣ».
 34. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του Κίτσιου Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Ζητήματα εφαρμογής του Ν.4235/2014 (νέο κυρωτικό σύστημα)», που θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 23/06/2017.
 35. Έγκριση του Πρακτικού Ι/11-05-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 109.509,36 με Φ.Π.Α.
 36. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού (SWITCH) για την σύνδεση με το διαδίκτυο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή για την τεχνική υποστήριξη του Αρχιτεκτονικού και Στατικού προγράμματος “Master” της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 39. Έγκριση ανάθεσης της επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
 40. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την «Επέτειο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων» στην Π.Ε Πρέβεζας.
 41. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (15ο Preveza Jazz Festival).
 42. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017 (υπερωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας).
 43. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/122/27-04-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 27-04-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης ρεμάτων από φερτά υλικά και φραγμούς στην περιοχή του κάμπου Φαναρίου και ειδικότερα στο Δ.Δ Βαλανιδόραχης – Δ.Δ Κυψέλης και Δ.Δ Κορώνης.
 44. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/146/05-05-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 05-05-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης ρεμάτων από φερτά υλικά και φραγμούς στην περιοχή του κάμπου Φαναρίου και ειδικότερα στην Τ.Κ Βουβοπόταμου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 45. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου.