Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 08-09-2016 και ώρα 8.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-09-2016 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-08-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 40.350,00 με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου – Βοτονοσίου», αναδόχου «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», μέχρι την 30-10-2016.
 3. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια», αναδόχου «Κίων Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 02-12-2016.
 4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) με σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ.
 5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/05-09-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών δημοσιότητας του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», προϋπολογισμού € 100,00 με ΦΠΑ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 6. Έγκριση δαπανών για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για το έτος 2016.
 7. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα και Ντόντορου Αικατερίνης, στην Θεσσαλονίκη από 26 έως 27/09/2016 για την παρακολούθηση σεμιναρίου, με θέμα την προστασία των χοίρων στις εκτροφές, που διοργανώνει το Τμήμα Προστασίας των Ζώων της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 8. Απόφαση για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 602/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού λευκού (πλυμένου) οδικών δικτύων (χύμα) για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις-παγετούς στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας των διαγωνισμών.
 10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση συνδιοργάνωσης της 14ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας και έγκριση των σχετικών δαπανών
 12. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων που αφορούν στον 10ο Γύρο Λίμνης και έγκριση των σχετικών δαπανών
 13. Έγκριση διοργάνωσης συνάντησης εργασίας για την αγροτική ανάπτυξη – κτηνοτροφία, υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Περιφέρεια Suedwestfalen και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 14. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 14ης Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-08-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση δαπάνης για την μυοκτονία – εντομοκτονία του κτιρίου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 17. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηγουμενίτσας, με δικές του διαδικασίες, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2016.
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 19. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στο Ναύπλιο και την Νέα Επίδαυρο, από 16 έως 18-09-2016, προκειμένου να παραβρεθεί στην 9η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, με γενικό τίτλο «Τα μνημεία το κέντρο της ζωής», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-08-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 21. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.