Αύριο συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο-Δείτε τα θέματα

 Δευτέρα είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουλίου  έτους  2018  και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

  1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 7ης/15-6-2018 τακτικής  συνεδρίασης  Π.Σ.

 

  1. Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018

(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού)

 

  1. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2018

(εισήγηση: η Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

 

  1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στην ΠΕ Θεσπρωτίας

(εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας)

 

  1. Έγκριση πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων  για άσκηση στα Γραφεία Νομικών Υπηρεσιών της  Περιφέρειας Ηπείρου

(εισήγηση: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  κ. Γοργόλης)

 

  1. Έγκριση προγράμματος για τη συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

 

  1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

 

  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2018

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

 

  1. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

 

  1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2017  της Περιφέρειας Ηπείρου

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)