Αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Σουλίου-Τα θέματα

Nodus - E-Business II

H τακτική συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 13η  Φεβρουαρίου  2019, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ.  Yπουργικής Απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη».Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ  2o:  Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2019.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 3o: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος
 ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 5o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ *. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 6o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ * .Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 7o: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ * .Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 8o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΛΑΚΩΤΗΣ » ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 9o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ » ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ .Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 10o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 11o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ  ».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση παράτασης  μισθωτικής σύμβασης  με την Α.Ε. με την επωνυμία < COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. >, με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης ( σχ. υπ΄αριθμ. 12546/2018 έγγραφο  ). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 13o: Διαπιστωτική απόφαση περί λύσης της σύμβασης Δωρεάς και επανάκτησης από το Δήμο της κυριότητας του ακινήτου της Τ.Κ. Αγίας Κυριακής  ( πρώην Σταθμός Χωροφυλακής ). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης