Αύριο το Περιφερειακό συμβούλιο

Την Τετάρτη 14-12-2022 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπήςτης Περιφέρειας Ηπείρου- μέσω τηλεδιάσκεψης-, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση του από 06-12-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-11-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

2. Έγκριση του από 07-12-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-12-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ.

4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», αναδόχου «Δημήτριος Φούκας Ε.Δ.Ε.».

6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλίας Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου», αναδόχου «Δημήτριος Φούκας Ε.Δ.Ε.».

7. Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού και σύνδεσης τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», αναδόχου «Γεώργιος Τάσης – Γεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.», μέχρι την 10-05-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-04-2023.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-04-2023.

10. Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-12-2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

11. Έγκριση κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001.

12. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα Ροδαυγής Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου».

15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ, συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης εντός του οικισμού Λάβδανης επί του επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού στον Α’ όροφο του κτιρίου της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή ορεινού χωμάτινου οδοστρώματος στην περιοχή του Γαλαρόκαμπου για προσβασιμότητα κτηνοτρόφων (παροχή υπηρεσιών).

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χωμάτινης οδοποιίας πρόσβασης και καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων στην Κατσικά και στο Δροσοχώρι (παροχή υπηρεσιών).

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση ανακατασκευή ορεινού χωμάτινου οδοστρώματος στην περιοχή του Γράμμου για προσβασιμότητα υλοτόμων και κτηνοτρόφων (παροχή υπηρεσιών).

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας από Φούρκα έως την εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης (παροχή υπηρεσιών).

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση κοίτης για την προστασία βάθρων και καθαρισμός πρανών οδικού δικτύου προς Γότιστα και Περιστέρι (παροχή υπηρεσιών)».

23. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για το έτος 2022, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.

24. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 194097/13024/09-12-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών του Δυναμικού Συστήματος Προσφορών (Δ.Σ.Α.) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2024) της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

26. Έγκριση παράθεσης δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και έγκριση των σχετικών δαπανών.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης και προστασία πρανών καλλιεργήσιμων εκτάσεων συνοικισμού Μικρής Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ροής όμβριων και ανακατασκευή τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο πρόσβασης Ελευθεροχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης χωμάτινης οδοποιίας ιδιοκτησιών και υλοτόμων περιμετρικά του Πληκατίου (παροχή υπηρεσιών)».

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδικού δικτύου στα όρια των Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)».

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας κτηνοτροφικών μονάδων Αετόπετρας (προμήθεια υλικών)».

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», αναδόχου «Δημήτριος Φούκας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2023.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

34. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2022-2023 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του αριθμ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος:76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

35. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, ως την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία στα πλαίσια του ΔΣΑ και το αργότερο έως 28-02-2023, της αριθμ.: 3267/18-10-2022 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση (ΑΔΑ: 69Ψ07Λ9-2ΤΠ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας.

36. Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Π.Ε. Άρτας, για την προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου με κωδικούς ΟΠΣ 5029822 και 5000127.

37. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δημαριού και Διασέλλου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες εγκατάστασης πρασίνου στους δύο κυκλικούς κόμβους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη Χ.Θ.9+000 (παροχή υπηρεσιών)».

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από το μεταχρωματικό έλκος επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας από Τέροβο έως σήραγγα Κλεισούρας (παροχή υπηρεσιών)».

41. Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2023.

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση, με την Καλαθοσφαιρική Αθλητική Ένωση «Πρωτέας, ΚΑ.Ε. Ηγουμενίτσας», τουρνουά καλαθοσφαίρισης.

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή, για την επίδοση δικογράφου ανακοίνωσης δίκης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου Σαγιάδας από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γεφυρών στην περιοχή Γιτάνων Θεσπρωτίας από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Κεστρίνης Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Σελεύκειας Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

48. Έγκριση του από 08-12-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση – διαγράμμιση τμήματος της 2ης και 4ης επαρχιακής οδού καθώς και της εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου – Νεράιδας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.

49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», προϋπολογισμού € 3.661.904,95 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

50. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2023 – 2024.

51. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, σχετικά με την από 15-06-2022 αγωγή της νομικής συμβούλου της Π.Ε. Πρέβεζας κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.

52. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου (έφεση) κατά της υπ’ αριθμ. 76/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Τύργιας Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πολυστάφυλου Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 248.000,00 € με ΦΠΑ.

56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800,00 € με ΦΠΑ.