Βολές στο Πενταλώνι Ζίτσας- Απαγόρευση κυκλοφορίας

Πληροφορούμε το κοινό ότι την 27, 28, 30 και 31 Μαΐου 2024 και από ώρες  08:00 μέχρι 22:00, θα εκτελούνται βολές όπλων ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς, στο ύψωμα «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ» ΖΙΤΣΑΣ Ιωαννίνων.

 

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται μεταξύ των ΥΨΩΜΑ ΜΠΟΛΙ  φ 38ο 97΄02΄΄ λ 22ο 16΄81΄΄ – ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ φ 39ο 52΄27΄΄ λ 20ο  37΄36΄΄ -ΧΩΡΙΟ ΒΑΤΑΤΑΔΕΣ -ΧΩΡΙΟ ΛΙΓΟΨΑ – ΥΨΩΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ φ 40ο 56΄19΄΄  λ 20ο 37΄ 39΄΄ – XΩΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙ – ΥΨΩΜΑ ΡΑΧΟΥΛΑ φ 39ο 79΄ 81΄΄ λ 20ο  62΄ 03΄΄ – ΧΩΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙ.

Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία  ανθρώπων, οχημάτων, ποιμνίων κλπ, στην επικίνδυνη περιοχή για την αποφυγή  ατυχήματος.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, επίσης, η περισυλλογή ή η μετακίνηση βλημάτων, τα ο ποία δεν έχουν εκραγεί, στην περιοχή του Υψώματος «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ», τυχόν δε α νεύρεση τέτοιων πρέπει να αναφέρεται αμέσως στις πλησιέστερες Αστυνομικές ή  Στρατιωτικές Αρχές, προκειμένου να σταλεί ειδικό συνεργείο για την εξουδετέρωσή  τους.