Β. Γιόγιακας: Απλοποίηση της διαδικασίας γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ για συντάξεις αναπηρίας

Να επιταχυνθεί η εξέταση των ασφαλισμένων από τα ΚΕ.Π.Α. που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρεται μεταξύ άλλων σε πρόταση να εξετάζονται οι ασφαλισμένοι με δικά τους έξοδα από τα ΚΕ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και το ποσό που κατέβαλαν για την εξέτασή τους να επιστρέφεται με την καταβολή της πρώτης μηνιαίας σύνταξης. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

Προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης γνωματεύσεων από τα ΚΕ.Π.Α. για την εξέταση αιτημάτων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας»

 

Η εξέταση, από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αιτημάτων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας επιβραδύνεται λόγω της ισχύουσας διαδικασίας χορήγησης γνωματεύσεων από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών για σύνταξη αναπηρίας εξετάζεται αν συντρέχουν οι ασφαλιστικές και άλλες προϋποθέσεις και εκδίδεται παραπεμπτικό από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ για αξιολόγηση από επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.. Από την ημέρα έκδοσης του παραπεμπτικού έως την εξέταση στα ΚΕ.Π.Α. μεσολαβεί διάστημα 1 έως 2 μηνών ενώ στον χρόνο αυτό προστίθεται το διάστημα από την εξέταση μέχρι την αποστολή στον ΕΦΚΑ της γνωμάτευσης και του καταλόγου με τους ασφαλισμένους που έχουν εξετασθεί.

 

Κατά καιρούς προτείνονται από υπηρεσιακά στελέχη του ΕΦΚΑ τρόποι για να απλουστευθεί η χρονοβόρος διαδικασία χορήγησης από τα ΚΕ.Π.Α. των γνωματεύσεων για την έκδοση αναπηρικής σύνταξης. Μεταξύ άλλων έχει προταθεί η εξέταση των ασφαλισμένων με δικά τους έξοδα από τα ΚΕ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Εφ’ όσον αξιολογείται με το προβλεπόμενο ποσοστό αναπηρίας – και μόνο τότε – ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτημα στον ασφαλιστικό φορέα. και το ποσό που κατέβαλε για την εξέτασή του από την επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. επιστρέφεται με την καταβολή της πρώτης μηνιαίας σύνταξης.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

  • Εάν και ποιες ενέργειες πρόκειται να αναληφθούν από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης γνωματεύσεων από τα ΚΕ.Π.Α. για την εξέταση αιτημάτων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.