Β. Γιόγιακας: «Διεξαγωγή οζονοθεραπείας σε δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης»

Η δυνατότητα διεξαγωγής οζονοθεραπείας σε δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι το θέμα Ερώτησης που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας ο Βασίλης Γιόγιακας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι ιατρικές πράξεις οζονοθεραπείας καλύπτονται μόνο σε νοσοκομεία γιατί δεν έχουν προσδιοριστεί οι προδιαγραφές των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των ειδικοτήτων που θα μπορούν να παρέχουν τις εγκεκριμένες μεθόδους οζονοθεραπείας.   Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή οζονοθεραπείας σε δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης»

 

Με την Αρ. Πρωτ. Υ4α/οικ.75108/29-8-2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας γίνεται αποδεκτή απόφαση της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) για ένταξη ορισμένων μεθόδων οζονοθεραπείας. Συγκεκριμένα εντάσσονται στην οζονοθεραπεία οι ιατρικές πράξεις της μικρής και μεγάλης αυτομετάγγισης καθώς και των εγχύσεων όζοντος ενδομυϊκά και ενδοαρθρικά, με το σκεπτικό ότι αποτελούν παγκοσμίως γνωστές μεθόδους που δε λαμβάνουν  χώρα μόνο στις λεμφικές παθήσεις «αλλά προτείνονται και συστήνονται για όλες τις ιατρικές ειδικότητες με καλύτερα αποτελέσματα και χωρίς παρενέργειες στον ασθενή, υπό την προϋπόθεση να είναι γνώστης του αντικειμένου αυτός που ασχολείται με την εφαρμογή τους».

 

Σύμφωνα με απάντηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον υπογράφοντα, η οζονοθεραπεία ενδαρτηριακώς και η εξωτερική οζονοθεραπεία είναι κοστολογημένες ιατρικές πράξεις της κατηγορίας των αγγειοχειρουργικών πράξεων και παρέχονται μόνο στο πλαίσιο κλειστών νοσηλειών. Σημειώνεται δε ότι η παροχή ιατρικών πράξεων οζονοθεραπείας σε δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης δεν είναι εφικτή καθώς «δεν έχουν προσδιοριστεί ούτε οι προδιαγραφές των δομών αλλά ούτε και οι ειδικότητες που μπορούν να την παρέχουν». Αποτέλεσμα τούτου είναι η μειωμένη πρόσβαση ασφαλισμένων με παθήσεις στις οποίες η εφαρμογή των μεθόδων οζονοθεραπείας έχει θετικό αποτέλεσμα.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Εάν περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και με ποιο χρονοδιάγραμμα η εξειδίκευση των προδιαγραφών των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των ειδικοτήτων που θα μπορούν να παρέχουν τις παραπάνω εγκεκριμένες μεθόδους οζονοθεραπείας.