Β. Γιόγιακας: Ερώτηση για την ενίσχυση του Τελωνείου Μαυροματίου Σαγιάδας με υλικοτεχνικό εξοπλισμό

Δεν έχει προχωρήσει κάποια ενέργεια για την ενίσχυση του Τελωνείου Μαυροματίου με εξοπλισμό, όπως είχε αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών απαντώντας τον περασμένο Σεπτέμβριο σε σχετική Ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα. Ο Βουλευτής Θεσπρωτίας επανέρχεται με νέα Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για το πότε αναμέται να διατεθεί ο εξοπλισμός για τον οποίο είχαν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στην ενίσχυση του Τελωνείου Μαυροματίου Σαγιάδας με υλικοτεχνικό εξοπλισμό»

 

Πριν τέσσερις και πλέον μήνες είχε κατατεθεί Ερώτηση από τον υπογράφοντα (αρ. πρωτ. 7486/3-8-2016) σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα αναλάμβανε το Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του Τελωνείου Μαυροματίου προκειμένου να ανταποκριθεί στη τρέχουσα και μελλοντική αύξηση των διερχόμενων οχημάτων, επιβατών και φορτίων. Συγκεκριμένα, υπογραμμιζόταν η ανάγκη κατασκευής κτιρίου ελέγχου οχημάτων και παροχή στοιχειώδους εξοπλισμού – τον οποίο δε διαθέτει – για την απρόσκοπτη εκτέλεση του ελεγκτικού έργου.

 

Στην απάντηση της παραπάνω Ερώτησης (αρ. πρωτ. 0007770/2215/15-9-2016) αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι «εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διάθεσή ενός ακόμα (αυτοκινήτου)» και ότι «έχει σταλεί έγγραφο για την εξασφάλιση πιστώσεων για είδη ιματισμού (ΔΣΤΕΠ Β 1102077 ΕΞ 2016/06-07-2016) για τη διεξαγωγή ελέγχων». Επίσης αναφερόταν ότι «το Τελωνείο Μαυροματίου παραμένει στον πίνακα των Τελωνείων στα οποία θα διατεθεί εφόσον πραγματοποιηθεί προμήθεια σταθερών συσκευών X-RAY ανίχνευσης για αποσκευές και δέματα» ενώ γινόταν λόγος για «μελλοντική τοποθέτηση σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών».

 

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει κάποια από τις παραπάνω ενισχύσεις, ούτε καν η διάθεση οχήματος και ιματισμού για τη διεξαγωγή ελέγχων οι διοικητικές διαδικασίες για τα οποία, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, είχαν δρομολογηθεί.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πότε πρόκειται να διατεθεί στο Τελωνείο Μαυροματίου νέο υπηρεσιακό όχημα και ιματισμός για τη διεξαγωγή ελέγχων,
  • Εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την τοποθέτηση σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών ή για την προμήθεια σταθερών συσκευών ακτινοσκοπικού ελέγχου (X-RAY).