Β. Γιόγιακας: “έγκριση αιτημάτων παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης μαθητών”

Την ικανοποίηση όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων για την παράλληλη στήριξη μαθητών από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρει ότι ειδικά στο Νομό Θεσπρωτίας έχουν εγκριθεί 34 αιτήματα γονέων για παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, από τα οποία έχουν ικανοποιηθεί τα 22. Και στις περιπτώσεις αυτές ωστόσο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες περισσότερων μαθητών, οι ώρες των εκπαιδευτικών συνεκπαίδευσης μοιράζονται σε δύο ή και τρεις μαθητές. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης – συνεκπαίδευσης μαθητών»

Με εγκύκλιό του (αρ. πρωτ. 91409/Δ3/3-6-2016) η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκάλεσε τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έναρξη των διαδικασιών έγκρισης ή/και ανανέωσης  παράλληλων  στηρίξεων – συνεκπαίδευσης και ζήτησε από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΚΕΔΔΥ) την τεκμηρίωση των σχετικών αιτημάτων για το σχολικό έτος 2016 – 2017. Στη σχετική διαδικασία προβλέπεται η αποστολή των εισηγήσεων των ΚΕΔΔΥ και των στοιχείων των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην Παράλληλη Στήριξη από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.Π.ΠΕ.Θ.

Τρεις εβδομάδες μετά την καταληκτική ημερομηνία  για την υποβολή αιτήσεων παράλληλης στήριξης ένα σημαντικό ποσοστό των εγκεκριμένων αιτημάτων για παράλληλη στήριξη -συνεκπαίδευση μαθητών δεν έχει ικανοποιηθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Νομό Θεσπρωτίας έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  34 αιτήματα γονέων για παράλληλη στήριξη –συνεκπαίδευση, εκ των οποίων έχουν ικανοποιηθεί τα 22 και αυτό με ημίμετρα. Συγκεκριμένα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες περισσότερων μαθητών κρίθηκε αναγκαίο να μοιραστούν οι ώρες των εκπαιδευτικών συνεκπαίδευσης σε δύο ή ακόμη και τρεις μαθητές. Η καθυστέρηση αυτή αφενός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μαθητών που χρήζουν παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και αφετέρου ικανοποιεί στον μικρότερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες των μαθητών που μοιράζονται την υποστήριξη του εκπαιδευτικού συνεκπαίδευσης. Ταυτόχρονα δημιουργεί προσκόμματα στη σταδιακή αυτονόμηση και στην αρμονική ένταξη των μαθητών αυτών στο σχολικό περιβάλλον.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Εάν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ικανοποίηση όλων των εγκεκριμένων αιτημάτων για παράλληλη στήριξη -συνεκπαίδευση μαθητών,
  • Πότε αναμένεται να ικανοποιηθούν οι εκκρεμούσες εγκεκριμένες αιτήσεις ειδικά στο Νομό Θεσπρωτίας.