Β. Γιόγιακας: Τροποποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Την τροποποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων για το Β ́ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» με σκοπό να εξαλειφθούν προβλήματα που προκαλούνται από το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρεται στις ενστάσεις επαγγελματιών της αγοράς σύμφωνα με τις οποίες το κριτήριο  της χρονικής προτεραιότητας σε συνδυασμό με τη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων και την ταχεία υπερκάλυψη των διαθέσιμων πόρων επιφέρει διάφορες στρεβλώσεις όπως η υποβάθμιση των ποιοτικών παραμέτρων της αίτησης.

 

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση κριτηρίων αξιολόγησης αιτήσεων για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”» 

 

Με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458 (ΦΕΚ 2583 Β’/27-6-2019) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554 (ΦΕΚ 3018 Β’/31-7-2019) προκηρύχθηκε ο Β ́ κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής η  δυνατότητα  υποβολής  αιτήσεων στον Β’ κύκλο θα παρέχεται μέχρι  την κάλυψη του  μέγιστου προϋπολογισμού ενώ η κάθε αίτηση θα αξιολογείται αυτοτελώς «στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in –first out), τους διαθέσιμους πόρους και το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη δανείου».

 

Επαγγελματίες της αγοράς υποστηρίζουν ότι το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων, σε συνδυασμό με τη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων λόγω υπερφόρτωσης και την ταχεία υπερκάλυψη των διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια, επιφέρει διάφορες στρεβλώσεις: αυξημένη πιθανότητα λαθών στις αιτήσεις εξαιτίας της χρονικής πίεσης, εξάρτηση του χρόνου υποβολής της αίτησης από εξωγενείς παράγοντες (ταχύτητα διαδικτυακής σύνδεσης), υποβάθμιση των ποιοτικών παραμέτρων της κάθε αίτησης.

 

Με σκοπό την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων αυτών προτείνονται εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης με πρωτεύον κριτήριο το ποσοστό ή/και το απόλυτο μέγεθος της εξοικονομούμενης ενέργειας ανά περίπτωση και δευτερεύον κριτήριο το εισόδημα του νοικοκυριού (με συντελεστή ενίσχυσης των οικονομικώς ασθενέστερων) ενώ η χρονική προτεραιότητα θα αποτελεί κριτήριο μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Υποστηρίζεται δε ότι η αξιολόγηση με την εισαγωγή τέτοιων κριτηρίων θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων και, κυρίως, θα μεγιστοποιήσει  την επίτευξη του στόχου του Προγράμματος που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς θα αποτιμάται το αποτέλεσμα της αιτούμενης παρέμβασης αντί της ταχύτητας υποβολής της αίτησης.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Εάν προτίθεται να τροποποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το Β ́ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» με σκοπό την εξάλειψη των στρεβλώσεων που προκαλούνται από το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας.