Β. Τσίρκας: ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Ο Βασίλης Τσίρκας, βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, συνυπέγραψε ερώτηση με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη, σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Το  ΕΤΜΕΑΡ βάσει απόφασης ΡΑΕ στα πλαίσια του Κώδικα πρέπει να  αποδίδεται από την ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ 3 μήνες μετά την εκκαθάριση εκάστου μηνός (m+3). Παρά ταύτα η ΔΕΗ καθυστερεί συστηματικά την πληρωμή του ΕΤΜΕΑΡ  που εισπράττει από τους καταναλωτές στον ΑΔΜΗΕ, για να αποδοθεί κατόπιν  στους  παραγωγούς  μέσω  του ΛΑΓΗΕ, με την εν λόγω καθυστέρηση να φτάνει μέχρι και  τις 150 μέρες.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση για τους παραγωγούς αποτελεί το γεγονός ότι  υποχρεώνονται  να προπληρώνουν  φόρους  και  ΦΠΑ  για  πωλήσεις  που  δεν  έχουν  ακόμα  πληρωθεί.  Επειδή, ωστόσο, η φορολογική  ενημερότητα,  είναι  απαραίτητη  για  την είσπραξη και παλαιότερων οφειλών,  αναγκάζονται  να  αναζητήσουν πολλές φορές επιπλέον κεφάλαια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αλυσιδωτά προβλήματα στην αγορά  ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε από τον αρμόδιο Υπουργό να ενεργήσει για την έγκαιρη  καταβολή  των οφειλομένων  από  τη  ΔΕΗ, βάζοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, αλλά και να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για παραχώρηση ειδικής  φορολογικής  ενημερότητας  στους  παραγωγούς, ώστε να μπορούν να εισπράττουν τα δικαιούμενα ποσά χωρίς να  χρειάζεται να προπληρώνουν φόρους ακόμη  και  μεταγενέστερων απαιτήσεων.