Για ένα ακόμη χρόνο η συνέχιση λειτουργίας των Κ.Η.Φ.Η. Δήμων Μετσόβου και Πωγωνίου

Τη συνέχιση λειτουργίας δύο ακόμη Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – του Δήμου Μετσόβου και του Δήμου Πωγωνίου –  για ένα ακόμη χρόνο εξασφαλίζουν οι αποφάσεις ένταξης των σχετικών πράξεων στο Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020, που υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη.

 

Οι πράξεις αφορούν τα Κέντρα:

 

  • Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου, προϋπολογισμού 126.865,78 ευρώ.

 

Η πράξη θα υλοποιηθεί, με ευθύνη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου. Το ΚΗΦΗ Μετσόβου δυναμικότητας 30 ωφελουμένων, απασχολεί μια νοσηλεύτρια, ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό, μια κοινωνική φροντίστρια και μια κοινωνική λειτουργό. Απαιτείται επιπλέον η πρόσληψη ενός ατόμου της ειδικότητας “επιμελητής πρόνοιας ή κοινωνικός φροντιστής ή απόφοιτος ΔΕ ή ΙΕΚ ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης”. Επίσης, από την πράξη θα χρηματοδοτηθούν 3 εξωτερικοί συνεργάτες, ένας παθολόγος, ένας φυσικοθεραπευτής και ένας εργοθεραπευτής.

 

  • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Πωγωνίου, προϋπολογισμού 100.813,75 ευρώ

 

Το έργο  θα υλοποιηθεί από το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου, στην Τ.Κ. Κουκλιών. Η πράξη παρέχει υπηρεσίες σε 30 ωφελούμενους και αφορά την μισθοδοσία του υφιστάμενου προσωπικού, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις δαπάνες λειτουργίας ως 30% επί των άμεσων δαπανών του προσωπικού.