Γ. Καραγιάννης: Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας που στηρίζει το μέλλον της Ελληνικής Ομογένειας

Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής συνεδρίασε, με αντικείμενο την επεξεργασία του Σ/Ν “Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Η κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Αλβανίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης της γείτονας χώρας στην ΕΕ, στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μέλλον της Ελληνικής Ομογένειας στην Αλβανία, διότι βασική προϋπόθεση για την ένταξη αποτελούν οι πέντε καίριας σημασίας προτεραιότητες που έχουν τεθεί, δυο εκ των οποίων έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων και τον σεβασμό των περιουσιών της ομογένειας.

Το Μνημόνιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα των δυο μερών να ενισχύσουν περαιτέρω την αμοιβαία συνεργασία τους σε ζητήματα οικονομικά και πολιτιστικά, καθώς και σε ζητήματα μεταφοράς εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας. Η σύναψή του εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της χώρας μας με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αφού η ενσωμάτωση τους στην ΕΕ αποτελεί ζήτημα πρωτεύουσας προτεραιότητας για την Ελλάδα και σταθερό στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.”

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των εισηγητών, των ειδικών αγορητών και των μελών της, πρότεινε την αποδοχή κατά πλειοψηφία του εν λόγω Σ/Ν και εισηγήθηκε την ψήφισή του στην Ολομέλεια της Βουλής.