Γ. Στέφος: Ενίσχυση του μέτρου της “φορολοταρίας”

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος κατέθεσε στις 9/10/2018 ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών με θέμα τη λήψη μέτρων για την περαιτέρω στήριξη της “φορολοταρίας”. Η ερώτηση συνυπογράφτηκε από 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ενίσχυση της “φορολοταρίας” αποτελεί μια αναγκαιότητα προκειμένου να διευρυνθεί η ‘κουλτούρα’ χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών στις συναλλαγές των πολιτών. Κρίνεται ως αναγκαιότητα, διότι η αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ που επήλθε ως αποτέλεσμα της χρήσης καρτών, δημιουργεί τον δημοσιονομικό χώρο στην κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τους πολίτες.

Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η ευρεία χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών συνέβαλε πάνω από 50% στην αύξηση των ετήσιων εσόδων από το ΦΠΑ για το έτος 2017. Παρόλη τη θεαματική αυτή αύξηση, η χρήση καρτών στη χώρα μας υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με την έρευνα, εάν η χρήση καρτών φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα ετήσια έσοδα από το ΦΠΑ θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 3,3 δις ευρώ. Μια τέτοια αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ δημιουργεί δημοσιονομικές συνθήκες που θα επιτρέψουν το ξεδίπλωμα περαιτέρω μέτρων στήριξης των πολιτών.

Η ερώτηση του βουλευτή, εκκινώντας από τη διαπίστωση ότι η “φορολοταρία” αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την εξάπλωση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, προτείνει την πιθανή αλλαγή του αλγόριθμου μέσω του οποίου αναδεικνύονται οι νικητές της “φορολοταρίας”. Ειδικότερα, προτείνει την αλλαγή του αλγόριθμου, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των συναλλαγών του πολίτη και όχι το ύψος του ποσού των συναλλαγών.