Γ. Στέφος: Ερώτημα ανακήρυξης της αρχαίας Δωδώνης ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco

 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Στέφος κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού με θέμα την ανακήρυξη του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής επισημαίνει την σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, τονίζοντας ότι πληροί τα κριτήρια της Unesco για την ανάδειξή του ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  Πιο συγκεκριμένα, η Δωδώνη είναι ένας χώρος εξαιρετικής οικουμενικής αξίας, με ερείπια οικημάτων μοναδικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που συνιστούν ένα μοναδικό δείγμα δημιουργικής ευφυΐας του ανθρώπου. Ο χώρος αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό ίχνος του αρχαιοελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Ηπείρου, τεκμήριο μιας σημαντικής ανταλλαγής ανθρώπινων αξιών και είναι άμεσα συνδεδεμένος με σημαντικά στάδια της ανθρώπινης ιστορίας.

Στη συνέχεια της ερώτησης, ο βουλευτής αναφέρεται στις ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο, οι οποίες έφεραν στο φως, ανάμεσα στ’ άλλα, τα μεταλλικά ελάσματα ή χρηστήρια πινάκια, όπου αναγράφονταν τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων προς το μαντείο, μεγάλο μέρος των οποίων βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Τα ελάσματα αυτά είναι μοναδικής ιστορικής αξίας ευρήματα για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, η οποία υποφέρει από την έλλειψη γραπτών πηγών. Ένδειξη αυτής της σπουδαιότητας είναι το γεγονός ότι, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα χρηστήρια πινάκια να ενταχθούν στον κατάλογο «Μνήμη του Κόσμου» της Unesco.

Κλείνοντας, στην ερώτηση αναφέρονται όλες οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων από το 2001 μέχρι σήμερα, και προσπαθεί να διερευνήσει τις προθέσεις του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προώθηση του φακέλου υποψηφιότητας του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης για ένταξη στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και την προώθηση του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των χρηστήριων πινακίων στον κατάλογο «Μνήμη του Κόσμου» της Unesco.