Γ. Στέφος: Ερώτημα στον αρμόδιο Υπουργο για τους αμπελώνες της Ζίτσας

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Απόδοση αποκλειστικά και μόνο για γεωργική χρήση εκτάσεων που ήταν καλλιεργημένες και στην συνέχεια δασώθηκαν», την οποία συνυπέγραψαν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Το θέμα της ερώτησης αφορά σε εκτάσεις που παλαιότερα είχαν αγροτική μορφή και συγκεκριμένα καλλιεργούνταν ως αμπελώνες, γεγονός που αποδεικνύεται με αεροφωτογραφίες, ενώ σήμερα εμφανίζουν τη μορφή δάσους, ευρίσκονται εντός ευρύτερης γεωργικής περιοχής και δεν νοούνται ως δασικά οικοσυστήματα αλλά αποτελούν εγκαταλειμμένες αγροτικές εκτάσεις.

Η εγκατάλειψη των καλλιεργειών λόγω μετανάστευσης του αγροτικού πληθυσμού μετά τη δεκαετία του 1950, οι ιδανικές κλιματοεδαφικές συνθήκες που υπήρξαν στις περιοχές αυτές, η μείωση του ζωικού κεφαλαίου και η εξάπλωση ασθενειών στους αμπελώνες ευνόησαν την ανάπτυξη δασικής βλάστησης και σήμερα πολλές από τις παραπάνω εκτάσεις, που εμφανίζονταν με γεωργική μορφή έως το έτος 1980 ή και αργότερα, έχουν αποκτήσει δασικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα στις περιφέρειες Δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και ειδικά στον Δήμο Ζίτσας (παραμεθόρια περιοχή) και στον Δήμο Ιωαννιτών παρουσιάζουν δυναμικότητα με ικανοποιητικό αμπελουργικό εισόδημα και η παραγωγή οίνου εξελίσσεται και διευρύνεται με αισιόδοξες προοπτικές ως προς τη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των προϊόντων οίνου. Η ανάπτυξη της αμπελουργίας στη περιφέρεια του Δήμου Ζίτσας έχει προσδώσει διεθνή αναγνώριση για τις τοπικές χαρακτηριστικές ποικιλίες αμπέλου και οι οίνοι της περιοχής έχουν χαρακτηριστεί ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.). Σημειωτέον ότι στις περιφέρειες των Δήμων Π. Ε. Ιωαννίνων (και της Ηπείρου γενικότερα) δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας σε όλες τις περιοχές και οι αγροί (αμπελώνες) που δασώθηκαν αμφισβητούνται από το Δασαρχείο και θεωρεί τις εκτάσεις αυτές ότι ιδιοκτησιακά ανήκουν κατά τεκμήριο στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με την ερώτηση ο βουλευτής Γιάννης Στέφος και οι συνυπογράφοντες βουλευτές αιτούνται από τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι εκτάσεις, που διατηρούσαν το γεωργικό χαρακτήρα μέχρι το έτος 1980 ή και αργότερα και στη συνέχεια δασώθηκαν, να αποδοθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική χρήση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ανάπτυξης της οικονομίας των περιοχών αυτών της χώρας.