Δήμος Ζίτσας: Απάντηση της παράταξης Γαρδίκου στη Δημοτική Αρχή

Σχετικά με την απάντηση της δημοτικής αρχής (18/01) για τη ανακοίνωση της παράταξής μας για την απαξίωση και υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου:

  1. Ο ορισμός ως θέματος συζήτησης της γνωμοδότησης για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, σχετικά με τον χαρακτηρισμό της περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας και τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης έγινε τις 18/01 και μετά την ανακοίνωση της παράταξης (17/01), όπως φαίνεται και από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Καθώς η συνεδρίαση έχει καθορισθεί την Τρίτη 22/1, με το θέμα 28ο και τελευταίο από τα θέματα με εισηγητή το Δήμαρχο (προφανώς καθώς προστέθηκε μετά την ανακοίνωση), γνωστοποιούμε ότι ως σήμερα η δημοτική αρχή δεν έχει αποστείλει σχετική εισήγηση.

  1. Οι αποφάσεις που αφορούν την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όφειλε να το γνωρίζει η γεμάτη έπαρση δημοτική αρχή, η οποία «ασκεί διοίκηση με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και όργανα» και έπρεπε να φέρει το σημαντικό θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Και ιδιαίτερα στο χρονικό αυτό σημείο, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, δεν μπορούν να δεσμεύουν το μέλλον του τόπου με αποφάσεις σε κλειστούς κύκλους. Άλλωστε τι φοβούνται, δεν έχουν θεσμοθετημένη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο; Όσο για την έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού να θυμίσουμε ότι μέσα σε πέντε χρόνια δεν κατάφεραν να εκπονήσουν το υποχρεωτικό από το νόμο 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.