Δήμος Ζίτσας: Επικεφαλής της νέας παράταξης ο Βασ. Γαρδίκος

Πραγματοποιήθηκε στην Ελεούσα, η πρώτη συνεδρίαση των μελών της Γραμματείας της νέας παράταξης με θέμα: «Κατάθεση υποψηφιοτήτων για επικεφαλή της νέας παράταξης». Κατατέθηκε μόνο μια υποψηφιότητα, αυτή του Βασίλη Γαρδίκου, επικεφαλή της παράταξης «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», φέροντας πλέον των προαπαιτούμενων υπογραφών. Την υποψηφιότητά του στηρίζουν με την υπογραφή τους προσωπικότητες του τόπου, Περιφερειακοί σύμβουλοι, πρώην Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και Μέλη κοινοτικών συμβουλίων, Αυτοδιοικητικά στελέχη, Πρόεδροι συλλόγων (πολιτιστικών, αθλητικών κ.α.), καθώς και άνθρωποι του επιχειρείν. Τα μέλη της Γραμματείας σε εφαρμογή της απόφασης της από 08-10-2018 γενικής συνέλευσης της νέας παράταξης, ομόφωνα αποφασίζει ως επικεφαλή της παράταξης τον Γαρδίκο Βασίλειο του Σταύρου. Στην συνέχεια καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες καθώς και οι τομείς ευθύνης των μελών της γραμματείας της νέας παράταξης.

Θα ακολουθήσουν τακτικές συνεδριάσεις, όπου θα αποφασιστεί το όνομα της νέας παράταξης, τα σύμβολα αυτής, ενώ θα καταρτιστούν, το σχέδιο ιδρυτικής διακήρυξης, οι άξονες δράσης της παράταξης, καθώς και οι προτεραιότητες που θα διαμορφώσουν μαζί με τους δημότες, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου, το τελικό πρόγραμμα στο δρόμο για τις εκλογές.