Δήμος Ζίτσας: Ημερίδα με θέμα «Η κτηνοτροφία στους ορεινούς Δήμους»

Ο Δήμος Ζίτσας σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει με θέμα:
«Η κτηνοτροφία στους ορεινούς Δήμους».
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου, στις 19.00μ.μ.
Θεματική Ενότητα:
 «Η ορεινή κτηνοτροφία σήμερα σε κρίσιμη καμπή:
ανάπτυξη ή υποβάθμιση»;
Εισηγητής: Τόντης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 «Η οργάνωση των κτηνοτρόφων σε ομάδες παραγωγών»
Εισηγητής: Γίτσας Ελευθέριος, Πρόεδρος Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ), & Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής
Κτηνοτροφίας
Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων.