Δήμος Ιωαννιτων: Διεκδικεί επιστροφή τελών 241.000 ευρώ απο την υπόθεση Energa και Hellas Power

Στις 7 Μαρτίου 2017 περατώθηκε (μετά από 81 συνεδριάσεις) η εκδίκαση στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών της ποινικής υπόθεσης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’ – η οποία είχε ξεκινήσει την 16 Ιανουαρίου 2015 – και στην οποία ο Δήμος Ιωαννιτών παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά του.
Με την απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου μεταξύ άλλων κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης περιουσίας και άλλα αδικήματα οι κατηγορούμενοι και επιβλήθηκαν σε βάρος τους οι αναφερόμενες στην εν λόγω απόφαση ποινές.Με την ίδια απόφαση διατάχθηκε η παρακατάθεση των δεσμευμένων χρηματικών ποσών και των δημευθέντων με την απόφαση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το αρ. 1 του Ν. 4312/2014. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον Δήμο Ιωαννιτών διατάχθηκε η απόδοση του χρηματικού ποσού των 145.083,77 ευρώ (Energa) και του χρηματικού ποσού των 96.777,68 ευρώ (Hellas Power) και συνολικά του χρηματικού ποσού των 241.861,45 ευρώ, που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993).Για την είσπραξη όμως των παραπάνω χρημάτων θα πρέπει να εκδοθεί προηγουμένως η απαιτούμενη από το άρθρο 7 του Ν. 4312/14 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία θα καθορίζονται τα διαδικαστικά θέματα της ανωτέρω απόδοσης.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών ζητά επιτακτικά από τους αρμόδιους Υπουργούς την επίσπευση των εν λόγω διαδικασιών, ώστε να μπορέσει να εισπράξει το χρηματικό ποσό των 241.861,45 ευρώ, το οποίο μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ θα παραμένει δεσμευμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Κατά τα λοιπά, ο Δήμος προκειμένου να περιφρουρήσει πλήρως τα δικαιώματά του στην υπόθεση αυτή, σκοπεύει να μην αρκεστεί μόνο στην είσπραξη των παραπάνω ποσών, αλλά θα στραφεί και αστικά κατά των ανωτέρω κατηγορουμένων και των εταιριών τους (με αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης), για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση και αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (ενδεικτικά τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ).