Δήμος Πωγωνίου: Αύριο το Δημοτικό συμβούλιο

  1. Έγκριση 1ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού έτους 2023 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων.
  1. Έγκριση χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Μέριμνας  &  Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
  2. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού οικ. ετ. 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Μέριμνας  &  Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
  1. Έγκριση διαβαθμικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, για τη διάθεση Ηλεκτρολόγου.
  2. Έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού αγρού στον οικισμό  «Χρυσόδουλη» της Κοινότητας Μαυροπούλου και έγκριση της νέας δημοπράτησης της μίσθωσης.
  3. Οριστική απόφαση για την ονοματοδοσία οδών – πλατειών των Κοινοτήτων: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ &  ΡΕΠΕΤΙΣΤΑΣ.
  4. Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης & του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του ΑΣΔΣΑΠ  Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2023.  
  5. Ανασύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης Παρθεναγωγείου Βήσσανης».
  6. Έγκριση ή μη παράτασης σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση Ιστοσελίδας».
  7. Επί εισηγήσεως  Δημοτ. Συμβούλου Σταύρου Ζηκόπουλου, για την έκδοση  ψηφίσματος, για την  ολοκλήρωση  της  ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ, με το τμήμα  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΚΑΒΙΑ.