Δήμος Σουλίου: Έκκληση για ορθή χρήση του νερού λόγω έλλειψης

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου να περιορίσουν την κατανάλωση πόσιμου νερού μόνο για οικιακή χρήση και όχι για αρδευτικές και άλλες ανάγκες, διότι λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και υπερκατανάλωσης υπάρχει έλλειψη νερού.