Δήμος Σουλίου: Έκκληση για ορθή χρήση του νερού λόγω έλλειψης

Nodus - E-Business II

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου να περιορίσουν την κατανάλωση πόσιμου νερού μόνο για οικιακή χρήση και όχι για αρδευτικές και άλλες ανάγκες, διότι λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και υπερκατανάλωσης υπάρχει έλλειψη νερού.