Δείτε την νέα διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ηπείρου

Σας γνωρίζουμε ότι, η νέα σύνθεση της Τοπικής Διοίκησης του 6ου Π.Τ. Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα, την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου Εκλεγμένη με την ΔΗΚΙΟ-Σ
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γιολδάσης Εκλεγμένος με την ΔΗΚΙΟ-Σ
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τσιμπίκης Εκλεγμένος με την ΑΚΙΟΕ
Οικονομικός Επόπτης: Χρήστος Κισσόπουλος Εκλεγμένος με την ΠΟΦΕΕ
Μέλη: Δημήτριος Λάμπρου Εκλεγμένος με την ΔΗΚΙΟ-Σ
  Ιωάννης Πατούνας Εκλεγμένος με την ΠΔΣΟ
  Παναγιώτης Κοντράς Εκλεγμένος με την ΠΔΣΟ