Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου-Δείτε τα θέματα

Την Δευτέρα 27-03-2017 και ώρα 12.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-03-2017 συνεδριάσεως.

 1. Ανάδειξη οριστικού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
 2. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ. (άρθρο 2 Κεφάλαιο Α) της υπ΄  αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 3. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 226.755,64 € πλέον Φ.Π.Α. της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
 4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, προϋπολογισμού 58.000,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017, προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» και «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2017, προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 5. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 6. Έγκριση επιπλέον δαπανών λόγω ανωτέρας βίας (απεργία υπαλλήλων αεροδρομίων) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Ι.Τ.Β. που διοργανώθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 8-12/3/2017.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (Μ.Σ.Ε.) στα μικρά μηρυκαστικά, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 8. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Κατωγιάννη Ειρήνης, στην Αθήνα από 02 έως 03-04-2017 για τη συμμετοχή τους σε Ενημερωτική Συνάντηση του ΥΠΑΑΤ, με θέμα «Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων 16, 9 και του υπομέτρου 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» του προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020.
 9. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτας Μίχου, Σπύρου Αθανασίου και Σταυρούλας Μπαλτά, στη Λάρισα από 09 έως 12-04-2017, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ, με τίτλο «Νέο Κυρωτικό Σύστημα του Ν. 4235/2014».
 10. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευαγγέλου Βαγενά, στην Αθήνα, από 30 έως 31-03-2017, για υπηρεσιακούς λόγους.
 11. Έγκριση άσκησης Αίτησης ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρας Πλάκας» και επίδοση δικογράφων.
 12. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 58/2017 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων» προϋπολογισμού € 310.000,00 με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, για τη μίσθωση μηχανημάτων για το έτος 2017, για τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών για το ιχθυοτροφείο λιμνοθάλασσας Λογαρού, από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
 15. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταστέγαση των υπηρεσιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Γραφείου Σχολικών Σύμβουλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας.
 17. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Χρυσούλας Βόιδαρου και Γεωργίας Υγειονομάκη, στη Λάρισα από 09 έως 12-04-2017, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ, με τίτλο «Νέο Κυρωτικό Σύστημα του Ν. 4235/2014».
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υδροδότηση Τ.Δ. Ραγίου Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 145.000,00 με Φ.Π.Α.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού 49 Μαρτύρων με το Β΄ Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για αντικατάσταση λαμπτήρων και συντήρησης φωτιστικών στο 1ο χλμ περιφερειακής οδού Ηγουμενίτσας και από την διασταύρωση Νέας Σελεύκειας μέχρι τον Παραπόταμο, σύμφωνα με την αριθμ. 119306/7166/20-12-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 37/1933/30-12-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδικών ενδυμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ40 – 16atm για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΒΑΤΑΤΣΑ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 25. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 20807/463/10-03-2017 και 21234/473/14-03-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 10 και 14-03-2017, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας 6ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας και παρόδων αυτής και β) σταθεροποίησης των πρανών του ποταμού Αρέθονα ανάντη της γέφυρας της εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
 26. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων της σχετικής πρόσκλησης, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, στα πλαίσια διεξαγωγής του μαθήματος της Κολύμβησης.
 27. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας στα τμήματα (Πράμαντα – Μελισσουργοί, Γέφυρα Πλάκας – Άγναντα και Κυψέλη – Βουργαρέλι)», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 31-07-2017.
 29. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοιχοποιίας περίφραξης – φωτισμού και ύδρευσης αύλειου χώρου Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων (Προμήθεια Υλικών)», προϋπολογισμού 6.500,00 € με ΦΠΑ.
 30. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο περιοχής ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 000,00 € με Φ.Π.Α.
 31. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας στη θέση «Μύγες» Δολιανών του ΤΟΕΒ Ανω Καλαμά», προϋπολογισμού 542,00  € με Φ.Π.Α.
 32. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 19-02-2017 για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις-παγετοί κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.), σε περιοχές των Δήμων Μετσόβου, Ζαγορίου, Κόνιτσας και Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13539/725/20-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 5/202/24-02-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 33. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 34. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπέσιου Δημήτριου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το ΥΠΑΑΤ, την Δευτέρα 3/4/2017, σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων 16 «Συνεργασία», 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» και του υπομέτρου 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017 (οδοιπορικά Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας μηνών Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου έτους 2017).
 36. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικών υλικών για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωσης /καταστροφής ζώων για το έτος 2017, προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.