Δημοσίευση νέων μελετών του Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ»

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την εκπόνηση και δημοσίευση μελετών και εκθέσεων σχετικών με όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δημοσιεύει δύο νέες μελέτες :

 

Στην πρώτη έκδοση του δικτύου «Ευρυδίκη»: The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19, o αναγνώστης θα βρει πληροφορίες για το πώς οργανώνεται η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, για το σχολικό έτος 2018/2019. Τα στοιχεία που παρουσιάζει η μελέτη αφορούν στη διάρκεια του σχολικού έτους, στην έναρξη και λήξη του, στη διάρκεια των σχολικών διακοπών, στον ετήσιο αριθμό διδακτικών ημερών. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε πίνακες και αφορούν σε 38 χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Στη δεύτερη έκδοση του δικτύου «Ευρυδίκη»: The Organisation of the Academic Year in Europe 2018/19

παρουσιάζονται  στοιχεία για την οργάνωση του ακαδημαϊκού έτους στην Ευρώπη. Σε αυτή την έκδοση δίνονται πληροφορίες για την έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού έτους, τις επίσημες αργίες και τις εξεταστικές περιόδους. Όμοια, οι πληροφορίες αναφέρονται στις 38 χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου «Ευρυδίκη», στον σύνδεσμο: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/publications_en