Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του έργου BEST

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου InterregGreeceItaly BEST  “Addressing joint Agroand AquaBiodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development(Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στην Αγρο – και Υδρο – Βιοποικιλότητα, Ενίσχυση της Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης”) ,  σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση  που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 στις 10:00 π.μ.

 

Στόχος του έργου BEST είναι:

  • η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των φυσικών αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες,
  • η συμμετοχή των τοπικών φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και
  • η δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενημερωτική εκδήλωση, μπορούν να εγγραφούν στο σύνδεσμο  https://forms.gle/FeBSGiZAWHwe3wgG6

 

Υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/GlzXZ6ywr-4