Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα από τη διασταύρωση Ε.Ο. 19 Αρχαγγέλου – Γλυκής προς Κρυοπηγή, έως την Κρυοπηγή

Από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ανακοινώνεται η άμεση διακοπή και απαγόρευση της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού από την διασταύρωση της Ε.Ο. 19 Αρχαγγέλου – Γλυκής προς Κρυοπηγή έως την Κρυοπηγή

             

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως μετά από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις εδαφών στην περιοχή μεταξύ της Ε.Ο. 19 Αρχαγγέλου – Γλυκής και της Κρυοπηγής, και εκτεταμένες καταστροφές στην οδό που συνδέει την Ε.Ο. με την Κρυοπηγή . Επισημαίνεται ότι οι κατολισθήσεις αυτές είναι σε εξέλιξη, και οι ζημιές στην εν λόγω οδό πιθανόν να επιδεινωθούν και να επεκταθούν.

 

Ως εκ τούτου, ήδη έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εν λόγω οδό, και έχει τοποθετηθεί και η σχετική προειδοποιητική σήμανση στην διασταύρωση της οδού με την Ε.Ο. 19 που συνδέει την Ε.Ο. 19 Αρχαγγέλου – Γλυκής με την Κρυοπηγή και από την πλευρά της Κρυοπηγής πριν την κατολισθαίνουσα περιοχή.

 

Η εν λόγω οδός θα πρέπει να παραμείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, και επειδή το φαινόμενο των κατολισθήσεων είναι σε εξέλιξη, δεν δύναται επί του παρόντος να προσδιορισθεί η χρονική διάρκεια.

 

Ειδικότερα, σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας λεωφορείων και φορτηγών επί της οδού από την Ε.Ο. 19 Αρχαγγέλου – Γλυκής έως την Κρυοπηγή,   η κυκλοφορία τους από Πρέβεζα προς Κρυοπηγή και αντιστρόφως θα γίνεται μέσω της οδού από τον κόμβο Καμαρίνας της Ε.Ο. 19 –  Καμαρίνα – Αρχαία Κασσιώπη – Ζάλογγο.