Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Δια περιφοράς, όπως προβλέπεται και στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα γίνει η προγραμματισμένη για την Τετάρτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.
Η διαδικασία αυτή συμφωνήθηκε μετά από την επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων.
Από το γραφείο του Προέδρου έχει σταλεί σε όλους τους Δημοτικούς συμβούλους ειδικό έντυπο το οποίο θα συμπληρώσουν (και με την ψήφο τους) και θα αποστείλουν στο email του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων μέχρι την Τετάρτη στις οκτώ το βράδυ.
Οι απόψεις των συμβούλων και οι παρατηρήσεις θα καταχωρηθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.