Διεθνές σεμινάριο για την μετακινούμενη κτηνοτροφία στο Ζαγόρι

Το Οικομουσείο Ζαγορίου στο πλαίσιο της ενασχόλησης του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξη στην περιοχή του Ζαγορίου, διοργανώνει σε συνεργασία με την “Συμμαχία Στήριξης Πολιτιστικών Τοπίων της Μεσογείου: Για τη βιοποικιλότητα, για το Κλίμα και για τα Μέσα Διαβίωσης” (AMNC), ένα Διεθνές Εργαστήριο μεταφοράς γνώσης για την μετακινούμενη κτηνοτροφία.
Το εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας σε φορείς, θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό κέντρο Άνω Πεδινών Ζαγορίου και έχει ως τίτλο “Συμμαχία Στήριξης Πολιτιστικών Τοπίων της Μεσογείου για τη βιοποικιλότητα, για το Κλίμα και για τα Μέσα Διαβίωσης” (AMNC): Καινοτομία για την οικονομική βιωσιμότητα της μετακινούμενης κτηνοτροφίας: οικοτουρισμός και άλλες πιθανές αξίες”. Η έναρξη με τις ομιλίες θα γίνει την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, ώρα 9:00 π.μ. και θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2022.
Στο εργαστήριο θα συμμετάσχουν φορείς από την Μεσόγειο και συγκεκριμένα από την Ελλάδα, την Ισπανία, το Μαρόκο, την Ιταλία και την Τουρκία και οι οποίοι ασχολούνται με το περιβάλλον, τον άνθρωπο και γενικότερα την διάδοση της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.
Το Οικομουσείο Ζαγορίου θα συμμετάσχει με το έργο “EchoLoci: Καινοτόμες ηχοτοπικές εφαρμογές για την καταγραφή και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με την συμμετοχή των πολιτών, στις κτηνοτροφικές διαδρομές του Ζαγορίου” που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Λίγα λόγια για την Συμμαχία Στήριξης Πολιτιστικών Τοπίων της Μεσογείου για τη βιοποικιλότητα, για το Κλίμα και για τα Μέσα Διαβίωσης” (AMNC):
Η Συμμαχία για τη Μεσογειακή Φύση & Πολιτισμό (AMNC) είναι μια ομάδα από ΜΚΟ που εργάζεται από κοινού για την οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των πολιτιστικών τοπίων, υποστηρίζοντας τις παραδοσιακές πρακτικές που διατηρούν και υποστηρίζουν τα οφέλη που παρέχουν για τη βιοποικιλότητα και τα τοπικά μέσα διαβίωσης στην ευημερία των κοινοτήτων.
https://www.mednatureculture.org/.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ.
Κουτσούκου Παναγιώτα.
Στοιχεία επικοινωνίας Κουτσούκου Παναγιώτα τηλ. (+30) 6977391498
email: [email protected] https://ecomuseumzagori.gr/

Ακολουθεί το πρόγραμμα εργαστηρίου και οι ομιλητές:

1η ημέρα (1 Σεπτεμβρίου):

Άφιξη των συμμετεχόντων.

2η ημέρα (2 Σεπτεμβρίου):

Ομιλίες:
● Brief introduction to AMNC and its objectives regarding cultural landscapes (Mercedes Muñoz, UICN)
● Mobile pastoralism in Turkey (Yolda)
● Pastoralism and transhumance in Greece – The Greek Network of Transhumant Farmers (Theodoros Sdroulias)
● Pastoralism and transhumance in Spain (TyN)
● Situation of transhumance and mobile pastoralism in Morocco (GDF)
● Transhumant livestock farming as an Intangible Cultural Heritage of UNESCO’s- Italy Union of the Transhumant Farmers (Nicola Di Niro)
● Cultural heritage at the center of environmental protection and sustainable local development (MedΙΝΑ)
● Echo Loci Project” an innovative approach for the preservation of biodiversity in the Transhumance routes of Zagori (Konstantinos Kaisaris, Co-founder of EcoMuseum Zagori)
● Mobile pastoralism economic opportunities in Turkey (Yolda)
● How to improve local wool quality and use. Fibershed project as an example (Martha Peach)
● Project Tierras Altas de Soria: explaining the tourist activity “Somos trashumantes”, the new National Spanish Association of Transhumance, (Raquel Soria Carmona, Μanager of the Tierras Altas Consortium of Municipalities)
● Presentation of Laneras initiative (Almudena Sánchez, President of Laneras Association and local entrepreneur
● Lessons learnt from a tourism of experience with shepherds (Rafa Molina, Μanager of Ethno Experience Canarias)
● The eco-cultural values of transhumance as elements of economic diversification and viability (Concha Salguero)
● The Cross-border Transhumances routes of Vlachi a new challenge for Tourism-InCulTum Project (The Social Cooperative The high Mountains)
● Association of mobile shepherds of Epirus Region- Policies for the safeguard of the Transhumant livestock farming (Giannis Dekolis)
● “Wool Therapy” (Almudena Sánchez)
● Visit to Gyftocambos the Sarakatsani Shepherd in Zagori (Open Air Museum) 3η ημέρα (3 Σεπτεμβρίου):
● Επιτόπια εκδρομή στα Άνω Πεδινά – Δολό για επίσκεψη στον Νομάδα Αγρότη Σπύρο Κιόση που ασκεί την “Νομαδική κτηνοτροφία”.

4η ημέρα (4 Σεπτεμβρίου):

Ομιλίες:
● The EWE: an opportunity for the sustainability of the European Wool Alberto Costa (President of EWE)
● The European Wool Day of 9th April 2023 (Panagiota Koutsoukou, Founder of EcoMuseum Zagori)
● Presentation of AIAI project. Wool and Sustainable Development Goals (SDGs) (Concha Rey, President of IAIA social knitter’s project)
● The Greek Network of Transhumant Farmers: Τranshumant livestock farming, a contemporary approach (Vassiliki Lagka)
● Sheep and goat transhumance in Northern Pindos, Greece (ELGO-DIMITRA)
● Roundtable: Networking and potential alliances/collaboration at international level aiming at economic viability of MP
● Τhe Pokari Project: A wool revival initiative (Ioanna Mandila)
● Conclusions and wrapping up