Δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νικ. Σκουφά

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νικολάου Σκουφά (Νεοχώρι Άρτας) το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ,έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια να ενταχθούν στη δομή παροχής βασικών αγαθών για τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2019-Σεπτεμβρίου 2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2681087948 κα. Κοκκίνη Γεωργία, Ζάρρα Βανέσσα