Δράσεις ενίσχυσης μελισσοκόμων

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με τις δράσεις “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”.

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να δηλώσουν τις κυψέλες διαχείμανσης το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 στην αρμόδια ΔΑΟΚ ης περιοχής τους. Επίσης γίνεται γνωστό ότι θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και ην 20η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Τέλος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης για την “Οικονομική στήριξη της νομαδικές μελισσοκομίας” του νέου τριετούς προγράμματος 2017-2019, θα ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαΐου του επόμενου έτους.