Δ. Βορείων Τζουμέρκων: Τα αποτελέσματα στο 31.25% της ενσωμάτωσης