Δ. Δωδώνης: Ικανοποίηση για το “στοπ” στη μονάδα βιορευστών στο Λύγγο

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του εκφράζει ο Δήμος Δωδώνης για τη σημερινή αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Π.Ε.Σ.Π.Α.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για τη μονάδα βιορευστών στο Λύγγο.
Η συγκεκριμένη μονάδα ήταν ένα από τα θέματα της συνεδρίασης του Π.Ε.Σ.Π.Α. σήμερα Τετάρτη (21/9) και ο Δήμαρχος Δωδώνης, κ. Χρήστος Ντακαλέτσης, παραμένοντας σταθερός στον αγώνα του στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών που ξεκίνησε πριν από δύο και πλέον χρόνια, συμμετείχε στη συνεδρίαση και επιχειρηματολόγησε κατά της αδειοδότησης του έργου «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400,00 KWe, με καύση βιορευστών στη θέση «Πολτσές-Μάντρα Κλαρί» Αγροτεμάχια 1316 διανομής 1935, Τ/Κ Λύγγου», με φορέα δραστηριότητας την εταιρεία «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».
Το βασικό επιχείρημα του κ. Ντακαλέτση ήταν πως η μονάδα καύσης βιορευστών έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει πολύ κοντά στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Δωδώνης και πιο συγκεκριμένα σε απόσταση 490 μέτρων από τα όρια της θεσμοθετημένης Π1 Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, άρα ο Δήμος Δωδώνης, ως «περιβαλλοντικός περίοικος», είναι υποχρεωμένος να προασπίσει τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και των δημοτών του, αφού η επίμαχη ΜΠΕ τα πλήττει προδήλως.
Κατά δεύτερον, ο Δήμος Δωδώνης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων-ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις Δημοτικές Ενότητες Αγ. Δημητρίου, Λάκκας Σουλίου, Σελλών και Δωδώνης (εντός της οποίας βρίσκεται και η Κοινότητα Κωστάνιανης) και ενδεχόμενη αδειοδότηση και λειτουργία της επίμαχης μονάδας θα ανέτρεπε τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Δωδώνης και θα αποτελούσε τροχοπέδη για την ήπια περιβαλλοντική ανάπτυξή του. Πολλώ δε μάλλον, με την αδειοδότηση κι εγκατάσταση της επίμαχης μονάδας απειλείται να μετατραπεί ουσιαστικά η εν λόγω περιοχή σε περιοχή de facto υποδοχής τέτοιων μονάδων οχλουσών δραστηριοτήτων, με δεδομένη και την παρουσία του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων σε μικρή απόσταση, όπως ανέφερε ο κ. Ντακαλέτσης.
Ο Δήμαρχος Δωδώνης έχοντας όπως και την προηγούμενη φορά, την καθοριστική υποστήριξη από ειδικό πραγματογνώμονα, εισέφερε στο Π.Ε.Σ.Π.Α. και μια σειρά από επικαιροποιημένα επιχειρήματα αποκλειστικά τεχνικής φύσεως έναντι της εξεταζόμενης μελέτης, όπως:
– Από την πλήρη αναγραφή των στοιχείων κατάταξης, προκύπτει ότι δεν πρόκειται για ένα απλό έργο ΑΠΕ αλλά ταυτόχρονα για έργο ΑΠΕ, βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης, εγκατάσταση αποθήκευσης και επεξεργασίας συστημάτων υποδομής. Ως εκ τούτου, κανείς δεν αποκλείει ότι μελλοντικά ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων αυτών.
– Ο φορέας υλοποίησης του έργου ενδέχεται να αποκτά χαρακτηριστικά οικονομικού φορέα κατά το Ν.4062/2012, αφού αποτελεί τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας του βιορευστού που για να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, πρέπει να υποστεί ουσιώδη επεξεργασία. Πρόκειται συγκεκριμένα για υγρό ακατέργαστο υλικό της πυρόλυσης της βιομάζας που δεν αποτελεί τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση αλλά απαιτεί επεξεργασία για να καταστεί βιοντήζελ.
– Τέλος, τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας αυτής αποτελούν απόβλητα και θα έπρεπε να έχουν κωδικό αποβλήτου ΕΚΑ.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος Δωδώνης τόνισε πως ο φορέας υλοποίησης του έργου καταλήγει σε ένα αυθαίρετο και αστήρικτο γενικό συμπέρασμα ότι σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου δεν υπάρχει κανείς άλλος καταλληλότερος χώρος εγκατάστασης της μονάδας, ενώ δεν έχει εξεταστεί νομίμως η μηδενική λύση στην επίμαχη ΜΠΕ. Επεσήμανε τέλος, πως σύμφωνα με τις προβλέψεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και αναφορικά με τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο κλπ., ορίζεται η χωροθέτησή τους κατά προτεραιότητα σε βιομηχανικές περιοχές!